Våra kunder ställer ofta frågan ”Går det att mäta en IT-rekrytering?”. Javisst går det att mäta en rekrytering men ställ dig frågan vad du faktiskt vill analysera – i slutändan handlar ju en lyckad rekrytering mer eller mindre om att företaget anställer en person som matchar kravprofilen, såväl erfarenhetsmässigt som personlighetsmässigt, samt att personen i fråga känner att företaget kan erbjuda en stimulerande arbetsuppgift och en trivsam miljö.

Men HUR mäter du en rekrytering då? Här är några KPI:er som kan fungera som riktlinjer:

Tid

Det är viktigt att behålla momentum i en rekryteringsprocess – från start till slut, men även tid mellan intervjuer. IT-specialister är eftertraktade och om du inte är snabb så kan du tappa bra kandidater till andra företag. Ett konkret exempel är att inte ha mer än 5 dagar mellan första till andra intervju.

NPS – Net Promoter Score

Hur benägna är kandidaterna att rekommendera er? Desto bättre upplevelse desto högre score! Detta genomsyras mer eller mindre under hela processen, alltifrån första kontakt till intervju och återkoppling.

Presenterade kandidater

Att betona här är, relevanta kandidater, som presenteras. Vi har en tumregel om att 2-3 kandidater presenteras per tjänst – hellre att du har gjort ett ordentligt urval än att kunden träffar 8-10 stycken, varav majoriteten ej är relevanta för tjänsten – detta med hänsyn till bl.a. tid för såväl er som kandidaten!

Antal signerade kandidater

Ja, det säger väl sig kanske självt – i slutändan ska ju en rekrytering mynna ut i att en person faktiskt anställs! Men ibland kan du även ha lyckan med att anställa fler än en, vilket får ses som en stor bonus!

Du kan även räkna på antal searchade kandidater/kontaktade kandidater/hållna intervjuer – men vad har det för relevans egentligen? Att prata med 100 personer behöver inte innebära att du är en bättre rekryterare än en som pratar med 50 stycken – det kan snarare tolkas så att du har det svårare att ringa in vad som är viktigt för rollen och således har en lägre hit-rate.

Att mäta en rekrytering är viktigt men i slutändan är en lyckad rekrytering den dagen du hittar rätt person till rätt position.  Ställ dig frågan ”Vilka KPI:er jobbar ni med och vilka är faktiskt relevanta att arbeta med?”.

Prenumerera på bloggen

Profilbild Eleonor Andersson

Team Manager - Wise IT Inhouse

Eleonor har jobbat med search och uppsökande rekrytering inom IT sedan 2012. Med god förståelse för kundens organisation och människors drivkrafter, i kombination med ett strukturerat arbetssätt och stenkoll på Stockholms kandidatmarknad inom IT, hjälper hon företag med att finna rätt personer till nyckelpositioner!