Jag ser i mina möten med IT-chefer en tydlig trend i att IT blir allt mer en integrerad del av verksamheten, en utveckling som inte är ny på något sätt. IT-roller flyttas ut i organisationen, närmare kunderna och affärerna. En orsak till detta är att IT historiskt har ansetts arbeta allt för ”isolerat”, men också eftersom IT är en så viktig del för att alla på organisationen ska kunna vara snabbfotade och arbeta effektivt.

I och med att IT-avdelningen flyter ut allt mer i verksamheten så vill jag rent hypotetiskt ställa mig frågan om IT som separat avdelning ens kommer att finnas om 5 år?

"Från”/>

Tecken på att IT blir en allt mer integrerad del av verksamheten:

• Alla avdelningar jobbar med IT direkt eller indirekt (oavsett om man har IT i sin titel eller inte). IT berör alla – och det blir alltmer kund- och verksamhetsnära.
Verksamheten tar en allt större andel av IT-investeringarna, en trend de senaste åren och lär fortsätta växa de kommande åren. Som IT-chef eller CIO kommer man behöva acceptera detta och anpassa synen på hur en IT-avdelning egentligen är uppbyggd för störst nytta.
• IT-roller sprids redan nu till andra avdelningar, det kan handla om systemägare, kravställare, projektledare som sitter inom marknad-, ekonomi-, sälj- eller HR-avdelningen.
• Nästan alla IT-avdelningar arbetar agilt, men arbetssättet sprids även till andra avdelningar. Varför? För att förkorta ledtider och förbättras i den takt som digitaliseringen kräver. Det underlättar även samarbetet mellan olika avdelningar då man har samma arbetssätt.
CIO:er i Sverige rapporterar att samarbetet med lin-of-business-personer ökar kontinuerligt. IT-chefens närmaste allierade är numera affärsområdeschefer och därefter kommer IT-personal och VD. Intressant notis här är att alla verksamhetsrelationer förutom den med HR rankas högre 2018 än året innan, trots att kompetensbristen är en av de största utmaningarna för IT:s utveckling och framgång.

“The advance of technology is based on making it fit in so that you don’t really even notice it, so it’s part of everyday life” – Bill Gates

Digitaliseringen har gjort att vi idag ser allt fler verksamhetsnära IT-roller – och på så sätt suddas linjerna mellan IT-avdelningen och verksamheten ut. Behov av samarbete och att aktivt skapa affärsnytta är också något som IT behöver besvara.

Jag är övertygade om att det kommer ställa fortsatt höga krav på IT och dess medarbetare – både vad gäller verksamhetsförståelse, förändringstakt och stabilitet. Jag tror också att IT som avdelning inte kommer finnas i samma uppsättning som idag – utan istället vara uppbyggt på ett annat sätt som stämmer överens med vart organisationen är på väg.

Exempel på organisation som redan lagt ner IT-avdelning och gjort den till en integrerad del av verksamheten: Stockholm Stad! Läs mer här.

Har du sett tecken på att gränserna för IT-avdelningen suddats ut i din organisation? Berätta gärna mer i så fall! Du kan nå mig på jonas.hogener@wiseit.se

Allt gott!

Jonas

Prenumerera på bloggen

Profilbild Jonas Hogener

Rekryteringskonsult

Jag arbetar som rekryteringskonsult med fokus på verksamhetsnära och ledande roller inom IT. Jag har sedan tidigare bakgrund från konsultbranschen och search. Jag drivs i min roll av att arbeta med engagerade kunder och att vara en partner för både kund och kandidat i hela rekryteringsprocessen.