Visste du att vi människor i snitt tar in information motsvarande 174 dagstidningar på en enda dag? Föreställ dig hur mycket information detta blir på ett år. Att hålla sig uppdaterad på det senaste skapar ångest för många. Samtidigt vet vi att ett av de främsta sätten att förbli konkurrenskraftig är att kompetensutveckla sin personal. Därför är det avgörande att ni som företag vet hur ni bäst maximerar kunskapsdelningen inom organisationen och hjälper era medarbetare att navigera och filtrera bort onödig information. Här är mina bästa tips för att lyckas!

Kompetens är den viktigaste resursen du har!

Faktum är att kompetens är både den viktigaste och mest sårbara resursen som finns i ditt företag. Kunskap är anledningen till att ni kan fortsätta utvecklas som bolag och ständigt testa ny mark. Det är när kompetensen i organisationen urholkas eller försvinner som risken ökar för att ni blir omsprungna av konkurrenter. Det är helt enkelt en förutsättning för att kunna förbli proaktiva och arbeta framåt.

Tänk på att arbetskraften rör på sig mer än tidigare

Idag kan vi dessutom se att yngre generationer är mer benägna att byta arbetsgivare ofta. Detta medför en rörlighet när det kommer till kompetens som ni behöver vara medvetna om. Finns det ingen uttalad strategi för hur ni tar tillvara på och överför kompetens mellan era kollegor så finns risken att den försvinner när nyckelpersoner slutar. Då behöver ni börja om på ruta ett och utbilda er personal på nytt. Det kan bli kostsamt för er organisation, ta tid och i vissa fall vara rent omöjligt att ersätta viss kunskap. Som kunskapsdelande organisation kan ni se till att den kompetens och kunskap som era medarbetare besitter förs vidare inom organisationen även när den anställde inte själv är kvar.

"Från

Uppmuntra till en kunskapsdelande kultur i organisationen

När jag började på Wise IT öppnades en ny värld av verktyg för att dela kunskap och kompetens med kollegor i både liknande och helt annorlunda roller. Men verktygen i sig gör ingen nytta om inte mentaliteten i organisationen genomsyras av viljan att dela med sig, och vetskapen om att man får tillbaka mer än det man ger. För min del är det exempelvis otroligt användbart att ha vår koncern i ryggen med kollegor från systerbolag som kan hjälpa till. Det ger mig möjlighet att ta med mig ännu mer kompetens när jag som konsult går ut till kund. Kunskapsdelning är en win-win, både för min egen del som anställd när jag får utvecklas och för kunderna som får möjlighet att nyttja mer kompetens än bara min egen.

4 tips på hur ni kan kunskapsdela i IT-organisationen:

1. Skapa en trygg miljö för nyanställda, genom t.ex. en mentor – då delar de oftare med sig av sina tankar och idéer.

2. Belöna anställda som delar med sig av kunskap, i form av shout outs, priser eller bonusar.

3. Skapa naturliga mötesplatser där kunskap kan delas på arbetsplatsen.

4. Ge utrymme för anställda att ta sig tid att dela med sig av sina spetskompetenser, via interna föreläsningar, workshops eller i dokument.

Prenumerera på bloggen