IT Support & Operations

Rekrytering och konsulter inom IT-support, infrastruktur, systemadministration, molntjänster och IT-drift.

Business IT

Rekrytering och konsulter - ledare och verksamhetsnära roller inom t.ex. projektledning, kravanalys, test och affärssystem.

Software & Development

Rekrytering av utvecklare – med specialisering inom backend och frontend, DW/BI-databas, mjukvaruarkitekter och CTO-roller.

Nyhet

Wise IT Inhouse

Din professionella rekyteringspartner inhouse hos er - IT-researchers, konsultation och rekryteringsåtaganden.

Specialister & chefer inom IT

Framgångsrik IT-rekrytering handlar om att förstå IT och vilka kompetenser och egenskaper som krävs för att säkra våra kunders framtida affär. Det handlar minst lika mycket om relationer med människor som står inför sitt nästa steg i karriären, nu eller när rätt utmaning dyker upp. De relationerna skapar och utvecklar vi varje dag, inte enbart från en rekrytering till en annan.

Vilken kompetens behöver din IT-avdelning för att kunna möta verksamhetens och omvärldens utmaningar? I dag och imorgon? Vårt fokus är att stötta dig i att bygga en IT-organisation som är väl rustad för framtiden.

Rekrytera för framtiden

Verksamhet och IT

IT har blivit mer verksamhetsnära. Det ställer delvis förändrade krav på kompetensen hos IT-medarbetarna. Många roller inkluderar både verksamhetsutveckling och nära dialog mellan olika funktioner.

Nya roller

Med ny teknik och digitaliseringen har nya roller vuxit fram och blivit affärskritiska. Specialister kring molnet och säkerhet växer i betydelse och efterfrågan på utvecklare växer och växer.

Rätt kompetens

Rätt IT-kompetens blir avgörande för att tekniken ska bidra till affärsvärde, oavsett om ditt företag har IT som kärnverksamhet eller inte. Vi kartlägger den kompetens ni har och identifierar de behov som finns.

Svenska IT-organisationer 2016

Undersökning: Hur är synen på IT:s roll i verksamheten? Hur rustade för framtiden är IT-chefer och IT-organisationer? Vilka roller växer?

Våra områden

Sagt om oss

”Wise IT har hjälpt mig att rekrytera flera personer till min IT-organisation. Samtliga processer har genomförts på ett proffsigt sätt, med otroligt hög kvalitet och fokus på ett smidigt samarbete. Jag har fått tydlig och direkt återkoppling och vägledning för att driva processen framåt. Mina förväntningar har infriats med råge och jag ser fram emot vårt fortsatta samarbete.”

Berit Suvakov, Ica gruppen AB

”Vilka fantastiska kandidater ni vaskar fram. Känns ibland som de var födda att börja jobba här. Och ovanpå det har man flera att välja på. Bra jobb!”

Tomas Ohlin, Söderberg & Partners

”Sam på Wise IT har på ett mycket bra sätt ställt rätt frågor och kommit med idéer som gjort att jag kunnat se fördelar med att förändra kravprofilen under processens gång. Som resultat har jag nu en kravprofil men framförallt en kandidat som är mycket bättre lämpad till rollen än vad jag annars hade haft.

Sam har varit drivande i att söka en förståelse för vad jag verkligen behöver och när jag varit otydlig så har Sam fortsatt dialogen tills vi båda haft en samsyn om vilka behov som finns.”

Martin Stenquist, Nobina

”Jag kan varmt rekommendera Wise IT då jag har fått ett mycket professionellt bemötande från både rekryteringskonsult och kundansvarig. Wise IT förstod snabbt min affär och kunde översätta den på ett bra sätt för att attrahera rätt kandidat(er) som också fick rätt förväntan på oss som arbetsgivare. Jag och Wise IT hade en bra dialog under hela processen. Rekryteringskonsulten drev processen hela tiden framåt och gav mig kontinuerlig återkoppling så att jag alltid var delaktig i vad som hände.”

Anders Hedenros, Praktikertjänst

”Sam Joukhadar at Wise IT has helped our development department fill some technical positions over the last year and his enthusiasm and attention to getting the right person for the role are second to none. Nothing is too much trouble for them and they do everything with a smile. Unhesitatingly recommend Sam and his team.”

Martin Adolfsson, Visual Art

Kontakt

×

Kontakt


Registrera dig här

Genom att skicka formuläret godkänner du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med vår Privacy Policy.