För kunds räkning söker vi en Technical Writer. Kunden är ett internationellt biljettbolagoch har sitt huvudkontor i Stockholm. 

Kunden är i behov av någon som kan hjälpa de att lägga upp en struktur för dokumentation. Dessutom har de ett egenutvecklat system som saknar dokumentation.

Start: September – årsskiftet med option på förlängning
Omfattning: 50-100 %

Vi önskar CV i Word samt önskat timarvode.