Till vår kund söker vi en senior devopskonsult som kommer att ingå i ett E-handelsteam. 

Kompetens:

  • Måste ha:
    • AWS – infrastruktur, nät, säkerhet
    • CI/CD – Jenkins,  ELK-stack
    • Utvecklarerfarenhet
  • Fördel om personen har
    • Hybriserfarenhet

Buzzwords:

AWS, EC2, VPC, Shield, WAF, ELK, Cloud formation, CI/CD, Jenkins, API-Gatway, Lambda, Hybris

Startdatum: ASAP

Längd: cirka 6 månader med option på förlängning

Språk: Svenska

 

Vänligen ansök direkt via vårt system med:

– Ditt uppdaterade CV

– Timpris (inkl. omkostnader)

– Tillgänglighetsdatum

– En kort motivering varför du är lämplig uppdraget.