Till vår kund söker vi en konsult till uppdraget nedan:

Som utvecklingsledare har du det övergripande produktionsansvaret för day-to-day utvecklingen samt att löpande hantera höstens initierade projekt. Rollen innefattar inte personalansvar. Du kommer att verka nära VD.

Om rollen:

Företaget har gått in i en expansiv fas gällande de digitala delarna av sin produktutveckling där nyutveckling kommer att ske samtidigt som samspelet ska fungera med äldre versionerav plattformen. Mitigering av risk behöver samspela med att få det interna tekniska teamet (inklusive PO-stöd och övriga intressenter) att maximera sin effekt sett till såväl arbetssätt som det kontinuerliga utförandet. 

Arbetet är projektorienterat under 2021 med ett flertal
delleveranser under projektets löpperiod. Projekten är pågående Utvecklingsarbetet
hanteras inom ramen för SCRUM.

Ditt ansvar kommer primärt vara att se till så att rätt saker händer i den tekniska
produktionen, vid rätt tidpunkt och på ett så effektfullt och riskminimerat sätt som möjligt utifrån gällande förutsättningar.
För att få ovan att hända på bästa möjliga sätt inkluderar uppdraget även att sätta upp strukturer, processer och arbetsflöden för både den interna- samt projektets arbetsgrupp, till viss del andra intressenter – till vilka projektet har/kan ha ett indirekt eller direkt beroende.

Arbetet delas upp mellan internt utvecklingsteam och externt utvecklingsteam där flera resurser varit kontrakterade under längre tid. QA-resurs finns att tillgå
om 100%.

Vi söker dig som: 

 • Har senior vana av att bygga, coacha och hantera utvecklings- / systemteam.
 • Har arbetat i mindre organisationer där det kan, och behöver, gå snabbt mellan tanke och handling men där också effekt och risk direkt kan ge stora konsekvenser på såväl upp- som nedsidan.
 • Har god förståelse (erfarenhet är meriterande) av att ha en dedikerad (kommersiell) produktägare i arbetsgruppen (både som mot- och medpart).
 • Förstår vikten av att en genom att etablera struktur och principer (tex genom agila arbetssätt/metodik) i ett längre projekt också måste ta hänsyn till, och göra nödvändiga avvägningar, i hur detta påverkar och inte minst utvecklar organisationen som helhet.
 • Fritt kan röra dig mellan olika agila discipliner för att snabbt och iterativt se vad som passar just detta projekt / organisation på borde kort och längre sikt.
 • Är mycket strukturerad (utan att ses som nitisk).
 • Är van av att ställa krav mot samtliga typer av resurser och intressenter oavsett hierarkisk tillhörighet – samt se till att dess efterlevs.
 • Har ett coachande och inlyssnande arbetssätt/ledarskap med tydligt trackrecord av implementationer av arbetsmetodik och struktur där flertalet parter accepterar en gemensam nämnare.
 • Har vana av att bygga grupp/avdelning eller liknande (primärt pga av att delar av projektgruppen, och projektgruppens kommande etablerade arbetssätt och strukturer, kommer att leva vidare efter projektavslut).
 • Hanterar engelska obehindrat i text och tal.
 • Meriterande: erfarenhet av arbete/processer inom området digital transformation (från tekniksidan.
 • Meriterande: Upparbetad erfarenhet och/eller intresse av organisationsstruktur och processer för SaaS-bolag.

Överlämning kommer att ske till kommande chef för avdelningen som kommer rekryteras parallellt med uppdraget. 

Placering: Valfri, närheten av Stockholm är att föredra. 

Uppdraget är estimerat till 6 månader, 100%.

Vänligen ansök direkt via vårt system med:

– Ditt uppdaterade CV

– Timpris (inkl. omkostnader)

– Tillgänglighetsdatum

– En kort motivering varför du är lämplig uppdraget.