Vill du bli en viktig del hos en av Sveriges största e-handlare? Välkommen till oss!

Som DPO inom SGDS Gruppen tillhör du Dahls IT avdelning med en nyckelroll i att driva, styra och stötta arbetet med processer, verktyg samt arbetssätt för att möjliggöra att verksamhetens data behandlas enligt gällande lagar, regler och Policy.

Arbete spänner över en hybrid arkitektur där cloud samt interna system samverkar. Du bistår med kompetens om reglementen samt säkerställer att projekt och förändringsarbete efterlever kraven löpande. Du kommer även agera projektledare för initiativ som berör områden med fokus på känsliga data och säkerhet. 

DIN VARDAG HOS OSS

I rollen:

  • Samverkar du med tätt med projektledare, systemförvaltare, processägare samt leverantörer och bistår med kompetens samt styrning relaterat till Dahls krav för databehandling.
  • Styr och säkerställer att verksamhetens behandling av data inte avviker från aktuella lagar & reglementen samt att Saint-Gobains policy för databehandling efterföljs.
  • Stöttar i kravställning och utvärdering av externa tjänster och leverantörer.
  • Leder arbetet vid GDPR relaterade frågeställningar samt har kontroll på aktualiteten i behandlingsregistret.
  • Tar ansvarat för att koordinera och leda kontroller av behandlingsregistret för att säkerställa aktualiteten i dessa. 
  • Har ett nära samarbete med projektledare, systemförvaltare och övriga IT-funktionen för att utveckla arbetssättet relaterat till att ha kontroll på behandlingar under löpande förändring.

VEM ÄR DU?

Vi tror att du:

* Tidigare jobbat flera år som DPO eller i en roll som projektledare med fokus på GDPR eller databehandling.

* Har flerårig erfarenhet av kraven och reglerna relaterat till data i molnbaserade tjänster och hur dessa tjänster konsumeras rätt beaktat lagar och reglementen. 

* Är van vid en hybrid arkitektur där interna och molnbaserade tjänster samverkar. 

* Arbetar strukturerat och är van att leda arbete i en stor organisation.

* Besitter god social kompetens och van att arbeta i olika former av gruppkonstellationer. 

Rollen innebär att man arbetar med frihet under ansvar och man kommer att styra sin vardag.

ANSÖKAN

SGDS GRUPPEN jobbar tillsammans med Wise IT i denna rekrytering och du är varmt välkommen att kontakta rekryterare Josefine Lindborg vid frågor. Ansök redan idag via vårt webbformulär då ansökningar behandlas löpande (inga ansökningar via mejl).