Till vår kund söker vi en ekonomiassistent till uppdraget nedan:

Uppdragsbeskrivning:

Arbete med hantering av kundreskontra samt fakturering av premier och stiftelseavsättningar till arbetsgivare. Även administration av konsumentkooperationens pensionsstiftelse.
Manuell fakturering, daglig Kundreskontra, åtgärda inkommande mejl i gruppmejllåda. En fördel att behärska SAP och att ha viss redovisningsvana.
Affärsstöd Kollektivavtalad affär. 

I arbetsgruppen ingår 4 personer som är i åldersspannet ca 35-60 år, alla tjejer.  

Kompetenskrav:

Nivå 2  
Kunskap – har utbildning inom aktuellt område/roll, viss svårighetsgrad Erfarenhet – arbetat 1-3 år inom aktuellt område/roll, har deltagit i eller utfört ett flertal liknande uppdrag Ledning – kräver arbetsledning Självständighet – kan självständigt utföra avgränsade arbetsuppgifter  

Startdatum: 21-11-01

Längd: 2022-03-31

Plats: Stockholm

Omfattning: upp till 100%

Språk: Svenska

 

Vänligen ansök direkt via vårt system med:

– Ditt uppdaterade CV

– Timpris (inkl. omkostnader)

– Tillgänglighetsdatum

– En kort motivering varför du är lämplig uppdraget.