Till vår kund söker vi en UX Designer till konsultuppdraget nedan:

Uppdragsbeskrivning: 

Du blir en del av en avdelning som idag är 13 personer
fördelat på 6st Website Managers och 6st UX Designers samt Content Manager.

Design är ditt signum och du är användarfokuserad. Du söker aktivt feedback från användare för att anpassa dina designbeslut. Din förmåga att skapa, tolka och ta ut design är kreativ och stark. Du är involverande i processen och når ofta en designnivå som användaren upplever som det lilla extra. Du kan med enkelhet beskriva kundbehov och användarbeteende i både text, bild och rörligt. Du har en stark förmåga att presentera insikter och fakta om kundbehov och användarbehov samt slutsatser för olika grupper, projekt och sammankomster.

Det finns en stark förmåga att skapa wireframes, mock-ups och prototyper samt testa dina designidéer löpande med användare. Det är också ett naturligt inslag i vardagen att involvera användaren. För att samla in fakta och insikter så kan du bygga interaktiva prototyper för att tidigt i designprocessen validera eller förkasta antaganden kring designen. 

Du har ett nära samarbete med Art Director som ansvarar för den digitala designen och bidrar till ständig utveckling. Du arbetar nära och bidrar med insikter och slutsatser till andra funktioner och avdelningar ex till website manager och SEO ansvariga, marknadsprojektledare eller Product Owners. Du är rådgivare och sakkunnig vid utveckling av digitala kanaler inom ditt egna område och aktivt söka kunskap. Du är också kravställare inom designområdet av webbplatser, affärsflöden ex köpprocesser och appar.

Kompetenskrav:

  • Minst 4-8 år inom aktuellt område/roll, är förebild för andra konsulter på lägre nivå. 
  • Design, färg och form i digitala gränssnitt och kanaler. Förmåga att tolka varumärke, användare och dess uttryck för att ta ut det i designelement. 
  • Att sammanställa, presentera och kommunicera insikter och slutsatser både muntligt och skriftligt 
  • Att visualisera och beskriva kundbehov och beteende

Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av; 

  • Adobe Creative Suite, Sketch, Figma, Zeplin och Axure
  • Service design
  • Agilt arbetssätt

Du är van och har kunskap om webbtrafik, sökmotoroptimering och konverteringsoptimering och drar nytta av det i ditt dagliga arbete.

 

Startdatum: 2021-11-01

Längd: 2021-12-31 (Uppdraget avser att förlängas till våren 2022.)

Plats: Stockholm

Arbetstid: 40 h/vecka

Språk: Svenska

 

Vänligen ansök direkt via vårt system med:

– Ditt uppdaterade CV

– Timpris (inkl. omkostnader)

– Tillgänglighetsdatum

– En kort motivering varför du är lämplig uppdraget.