Vill du bli en del i ett spännande företag som förgyller människors liv genom event och upplevelser? Har du dessutom samlat på dig en bred IT-kunskap, triggas av affärer och är nyfiken på att utvecklas inom förändringsledning? Då rekommenderar vi dig att läsa vidare!

Till Moment Group söker vi nu en IT-chef som vill vara med och driva utveckling och digitalisering inom IT-området för hela koncernen. Vi erbjuder dig en miljö med stora påverkansmöjligheter där du blir spindeln i nätet för leverantörer, systemägare ute i verksamheterna och IT-ansvariga på koncernens olika kontor.


DIN VARDAG

I rollen som IT-chef kommer du att få arbeta både operativt och strategiskt. I praktiken innebär det att ditt uppdrag innefattar allt ifrån att sätta den övergripande IT-strategin tillsammans med koncernledningen till att ansvara för drift, underhåll, support och utveckling av företagets IT-infrastruktur. Du ser också till att de IT-lösningar som finns är säkra och kostnadseffektiva. Idag är all IT outsourcad så du kommer att arbeta mycket med, och kravställa mot, de olika leverantörer som förser Moment Group med tjänster inom IT. Du kommer därtill att ägna tid åt att säkerställa delaktighet och ägandeskap från interna intressenter i de beslut du fattar.

Rollen innefattar inte något personalansvar utan man har byggt en struktur där det finns systemägare och IT-ansvariga på de olika sajterna som har andra primära arbetsuppgifter. Som IT-chef är du ansvarig för att samordna och utbilda gruppen av IT-ansvariga så att de har kunskap och förmåga att stötta respektive verksamhet i dagliga IT-nära frågor.

Arbetsuppgifter i urval:

  • Ansvara för den centrala IT-funktionen i koncernen
  • Att vidareutveckla den interna IT organisationen och vara kontaktperson för IT-ansvariga på de olika sajterna.
  • Arbeta med och stötta de olika systemägarna för att tillsammans driva utvecklingen framåt
  • Ansvara för systemkartläggning och optimering av koncernens IT system.
  • Ha löpande kontakt med IT leverantörer och ansvar för förhandling av avtal och efterlevnad av dessa
  • Utveckla koncernens IT-plattformar som finns och hitta synergieffekter mellan dotterbolagen vad det gäller dessa.
  • Arbeta nära verksamheten för att utveckla kundresan och utnyttja effektiva och säkra IT lösningar.
  • Ansvara för IT säkerheten inom koncernen.


VEM ÄR DU?

Du är övertygad om att det hade kunnat vara du som myntade det av Gunde Svan kända uttrycket ”Ingenting är omöjligt, det är bara olika svårt”. Du har en positiv grundinställning till ditt arbete och ger inte upp förrän din målbild är uppnådd. Du är en naturlig relationsskapare med förmåga att snabbt skapa förtroende i den organisation där du är verksam och du ser själv till att söka svar på dina frågetecken, internt eller externt.

Vi tror därtill att du har några års erfarenhet som IT-ansvarig eller Projektledare inom IT. Du bör ha en bred IT-kompetens och arbetat med olika områden inom IT. Du har gedigen erfarenhet av avtalsförhandlingar med leverantörer och har starkt intresse av affären för att förstå verksamheten i bolaget du arbetar i.

I den här rekryteringen samarbetar vi med Wise IT. Vill du veta mer, kontakta ansvarig rekryteringskonsult Magnus Kjerrman på mobilnummer 070-952 85 63.


OM MOMENT GROUP

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm, Main Market, och omsätter runt en miljard kronor. I de olika verksamheterna inom Moment Group skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år och koncernen har under ett pandemifritt år runt 500 medarbetare. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Falkenberg.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de en av de största aktörerna inom eventbranschen i Norden. Hansen skapar upplevelser med utgångspunkt i mötet mellan människor. Minnesota arbetar med Brand Engagement vilket innebär att de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet genom möten, upplevelser och digitala lösningar.

Inom affärsområde Immersive Venues återfinns åtta av koncernens show- och aktivitetsarenor belägna i Skandinaviens största städer. Wallmans i Stockholm, Köpenhamn och Oslo, Kungsportshuset i Göteborg och Hamburger Börs och Golden Hits i Stockholm erbjuder dinnershow-, restaurang- och nattklubbsupplevelser. Aktivitetsarenorna Ballbreaker i Stockholm och STAR Bowling i Göteborg erbjuder upplevelser som bygger på att gästen själv tar en aktiv roll i händelserna genom spel, lek och tävling i kombination med mat & dryck. På Kungsportshuset i Göteborg huserar även Wagners Bistro – en à la carte-restaurang i samarbete med Ulf Wagner med team,

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert, skapar specialbeställd underhållning och förmedlar artister till företagskunder. 2Entertain driver även fem teaterarenor – China Teatern, Oscarsteatern och Intiman i Stockholm, Lisebergsteatern i Göteborg och Vallarnas friluftsteater i Falkenberg. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se.