Till vår kund söker vi en IT-säkerhetsspecialist till uppdraget nedan:

Vår kund arbetar kontinuerligt med att säkerställa att deras tjänster (interna och externa) är designade för att kunna möta företagets it-säkerhetskrav, att kraven återspeglas i avtalet med leverantörer, och att dessa har förmågan att leverera tjänsten med rätt kvalitet över tid. Vår kund behöver också säkerställa tillräckliga kontinuitetskrav i IT-lösningar för att möta verksamhetens behov. För att säkra detta arbete, önskar kunden nu att få hjälp av en IT-säkerhetskonsult.

Inom ramen för uppdraget ingår att:

  • Delta som områdesspecialist inom IT-säkerhet och IT-kontinuitet i företagets inköps- och avtalsprocesser
  • Säkerställa att tillräckliga krav på IT-säkerhet och IT-kontinuitet tas i beaktande i avtal med leverantörer
  • Utföra riskutvärderingar av leverantörer
  • Ha ett nära samarbete med beställare, bolagsjuridik, koncernsäkerhet, inköpsorganisationen, IT-arkitekter och andra nyckelroller
  • Arbeta med ständiga förbättringar av kravdokument och annan stödjande dokumentation

Startdatum: ASAP

Uppdragsslut: 2021-06-30

Plats: Stcokholm

Arbetstid: 40 h/vecka

Språk: Svenska och engelska

 

Vänligen ansök direkt via vårt system med:

– Ditt uppdaterade CV

– Timpris (inkl. omkostnader)

– Tillgänglighetsdatum

– En kort motivering varför du är lämplig uppdraget.