Till vår kund  söker vi en Senior utvecklare inriktad mot utveckling av mobilappar

Uppdragsbeskrivning:

Vi söker en senior apputvecklare som med sin expertis/best practice kan hjälpa 
nystartat utvecklingsteam inom IOS och Andoid för:

* modulär app-utveckling – MVVM – dependecy injection / inversion

* verktyg, processer, designmönster och kod-standarder

* byggverktyg och infrastruktur för iOS- och Android-utveckling

* app-teknisk arkitektur ur ett skalbarhets- och säkerhetsperspektiv

* verktyg för analys och loggning

* autentisering / auktorisering

* att säkerställa en hög kvalitet, användbarhet och underhållsmässighet av kodbasen

* kodgranskning och dokumentation

* CI/CD pipeline (fastlane, AppCenter, Azure DevOps)

* Unit/UI automated och end-to-end testing

* app release och distribution

Önskat resultat är att teamet på ett självgående sätt kan arbeta vidare med utveckling af mobilappar.

App-grund för både iOS och Android finns med dessa tekniker:

iOS

* Swift 5

* Modulär med CocoaPods

* MVVM

* Dependency Injection / Inversion

* UIKit och SwiftUI

Android

* Kotlin

* Modulär

* Dependency Injection

* MVVM

* Android Jetpack + Architecture Components

Startdatum: 2022-01-17

Slutdatum: 2022-12-31

Plats: Stockholm

Omfattning: 100%

Språk: Svenska

 

Vänligen ansök direkt via vårt system med:

– Ditt uppdaterade CV

– Timpris (inkl. omkostnader)

– Tillgänglighetsdatum

– En kort motivering varför du är lämplig uppdraget.