Till vår kund söker vi en Senior utvecklare med erfarenhet av React, Golang, GraphQL och Kubernetes


Uppdragsbeskrivning:

Vi söker nu en Senior Utvecklare till vårt ”Team IA”. Teamet har en mycket central roll i att utveckla det interna IT-stödet så att Försäljning, Utbildning och Support flyter så effektivt som möjligt. Teamet har historiskt t.ex. utvecklat IA-verksamhetens externa webbplatsen (https://www.iasystemet.se/) och i det korta perspektivet kan vi se uppdrag som t.ex:
– Ta fram en utvecklarportal (https://lnkd.in/gcYmFV3S)
– Bättre IT-stöd för ”utbildning av användare” (från webbplats till backend-system)
– Bättre IT-stöd för ”tecknande av nya kunder” t.ex. digital avtalshantering inkl. signering
– Bättre IT-stöd för ”utvärdering av IA-systemet” (från webbplats till backend-system)

Rollen innehåller inte bara programmering (applikationer och webbplatser) utan även t.ex:
– Arbeta mycket nära användarna för att definiera och verifiera accepterat beteende, UI/UX, processer m.m.
– Utvärdera open-source lösningar och ibland proprietära produkter vid de tillfällen ”man inte behöver bygga själv).

Tekniskt byggs nya applikationer huvudsakligen med (kan dock krävas mindre modifieringar i ”gamla” .net applikationer):
– React
– Golang
– GraphQL

Applikationer driftas sedan på:
– Kubernetes

Teamet personen kommer arbeta i är medvetet väldigt litet, bestående av:
– Två utvecklare (konsulten kommer vara den ena)
– Produktägare
– Med stöd från Tech-team och Engineering Manager


Specifika kompetenser

REACT, GOLANG (GO), GRAPHQL, KUBERNETES
 

Startdatum: Snarast

Längd: Löpande/Tills vidare

Plats: Stockholm

Språk: Svenska

 

Vänligen ansök direkt via vårt system med:

– Ditt uppdaterade CV

– Timpris (inkl. omkostnader)

– Tillgänglighetsdatum

– En kort motivering varför du är lämplig uppdraget.