Vi söker efter en erfaren verksamhetsutvecklare till vår kund!

Uppdragsbeskrivning och arbetsuppgifter:

Resultatet har ofta en påverkan på flera verksamheter. Arbetet består huvudsakligen av komplexa uppgifter som är av analyserande och utvärderande natur, oftast med betydande inslag av planering och metodutveckling. Arbetsmetoder och alternativ till lösningar är inte givna eller definierade och kräver ofta nytänkand. Konsultens roll är att bistå med SAP DFPS samt organisationsstyrningskompetens i samband med exempelvis:

 • Införande av befattningsbibliotek och
  personaltaxonomi
 • Stöd till C PROD initiativ ”Tillväxt”
  • Stöd av C PROD RPE LEDSYST olika initiativ
  • Analysera och framställa underlag avseende organisationsändringar
   samt kontrollera att de följer verksamhetsregler och
   att dessa ändringar är möjliga med hänsyn till systemtekniska
   begränsningar och möjligheter.
  • Agera stöd till omstruktureringsledningen.
  • Leda projekt och utredningar.
  • Genomföra validering, kontroller och identifiera eventuella
   konflikter innan realisering av organisationsstruktur i stödsystem.
  •  Agera kravställare mot avseende indatering av
   organisationsmasterdata.
  •  Medverka i process-, metod- och systemutveckling avseende
   organisationsstyrning och masterdata i samarbete med
   informationsägare och systemansvariga.
  •  Säkerställa att hela organisationen och alla affärsprocesser får
   tillgång till enhetlig information för att hålla vårt affärssystem
   uppdaterat och fungerande.
  • Indatera de affärskritiska data som är kärnan i affärstransaktioner
   och som är grunden för verksamheten, styrningen och uppföljningen.
  • Ta fram underlag och metod för controlling (central
   kvalitetsuppföljning).
  •  Genomföra kvalitetskontroller avseende organisation och masterdata
   i affärssystem SAP.
  • Ansvara för effektivisering och kvalitetsförbättrande åtgärder inom
   ansvarsområdet främst genom utveckling av process och
   systemstöd.
  •  Masterdatan, informationen, är verksamhetens mest värdefulla
   tillgång. För att ha korrekta beslutsunderlag och konkurrenskraft
   måste vi se till att kvaliteten i och förvaltningen av data fungerar
   optimalt.

  Kompetenskrav:

  • Djupa och ingående kunskaper inom design & lösningsarkitektur inom IT- och
   systemledningsområdet och om bakomliggande teorier och principer.
  • Minst 8 års arbetserfarenhet inom design & lösningsarkitektur inom IT- och
   systemledningsområdet.
   • Arbetserfarenhet av organisationsrelaterade strukturer samt dess masterdata i ett större integrerat affärssystem. Arbetserfarenheten ska vara förvärvad genom strategisk befattning på högre hierarkisk nivå inom ett företag, en organisation eller myndighet.
   • Minst fem 5 års arbetserfarenhet av IT-utvecklingsprojekt i ett större integrerat affärssystem.
   • Minst fem 5 års sammanlagd arbetserfarenhet av planering och genomförande av
    stegvist införanden av ett integrerat affärssystem i en större organisation. Arbetserfarenheten ska vara förvärvad under de senaste åtta 8 åren.
   • Konsult ska ha arbetserfarenhet av beslutsvägar inom en större organisation, ett företag eller myndighet på koncernnivå.
   • Konsult ska ha minst fem 5 års sammanlagd arbetserfarenhet av att ge support inom organisationsstyrningsprocessen avseende IT-systemanvändning, verksamhetsrutiner och systemlösning. 

    

   Uppdragsperiod: 2022-05-23 – 2024-12-31

   Möjlighet till förlängning: JA

   Plats: Stockholm

   Omfattning: 100%

   Språk: Svenska

    

   Vänligen ansök direkt via vårt system med:

   – Ditt uppdaterade CV

   – Timpris (inkl. omkostnader)

   – Tillgänglighetsdatum

   – En kort motivering varför du är lämplig uppdraget.