Vill du jobba för en arbetsgivare som skapar reell samhällsnytta och bidrar till förbättrade levnadsvillkor både i Sverige och internationellt? Vad bra! Vi söker nu en IT-leveransansvarig med intresse för IT-arkitektur som vill vara en del av SIS verksamhet. Hos SIS kan aktörer ta initiativ till standardisering som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger smart och hållbar samhällsutveckling. Nu utökar SIS IT sitt team med denna nya roll som IT-leveransansvarig. Tjänsten innebär ett helhetsansvar för verksamhetens IT-infrastruktur med fokus på leverantörsstyrning och arkitektur. 

DIN VARDAG

Du kommer tillhöra ett kunskapsdrivet team på 25 personer, inom bland annat utveckling, lösningsarkitektur, förvaltning och infrastruktur, där det är högt i tak. Gruppen värdesätter varandras kompetensområden och personligheter och man har stor respekt för varandra.

Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av:

 • Identifiera nuläge och fånga upp både verksamhetens och IT:s behov och omvandla dessa till krav.
 • Agera nyckelspelare för flera IT-relaterade projekt och vara praktiskt delaktig i löpande förvaltning.
 • Arbeta i nära samarbete med våra olika teknikgrupperingar på IT och med verksamheten.
 • Vara en del av SIS arkitekturråd där nyckelroller för IT och verksamhetsutveckling ska vara representerade.
 • Vara huvudbeställare och kravställare mot SIS IT-leverantörer.

I detta arbete ingår även att se över systemfloran, existerande rutiner vid inköp av nya system samt att säkerställa vilka säkerhetskrav som bör finnas på plats. Du kommer in ett ypperligt skede för att sätta din egen prägel för hur samarbetet mellan SIS och IT-driftsleverantören ska se ut för att skapa förutsättningar för bästa möjliga leverans.

VEM ÄR DU?

För att lyckas i denna roll tror vi att du har minst 5 års erfarenhet av Microsoftbaserade infrastrukturer, både på marken och i molnet, och har intresse av att hantera arkitekturfrågor kopplat till dessa. Vi värdesätter din kommunikativa förmåga högt då du i denna roll skapar goda relationer och inger förtroende, både inom organisationen och mot IT-leverantörer. Därför tror vi att du är lyhörd som person och har fallenhet att driva engagemang och hos andra.

Skall-krav:

 • Minst 5 års erfarenhet i en tekniknära roll
 • Gedigen erfarenhet av drift, underhåll och felsökning inom MS Windows serverplattform med virtuella och fysiska servrar
 • Erfarenhet av lagring och backup
 • Du förstår och pratar svenska och engelska obehindrat

Meriterande:

 • Erfarenhet av IT-arkitekturfrågor
 • Kravställande och beställande roll mot IT-leverantörer
 • Akademisk utbildning
 • Insatt i frågor relaterat till IT-säkerhet
 • Erfarenhet av att arbeta med klassning av information

PASSAR VI DIG?

SIS är en del av ISO och CEN som är nätverk av experter som arbetar med att skapa internationella standarder.
Hos oss kan aktörer ta initiativ till standardisering som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger smart och hållbar samhällsutveckling. SIS samverkar med alla delar av det svenska samhället, som till exempel industri, akademi, offentlig sektor och frivilligorganisationer.
SIS projektleder det svenska arbetet med att ta fram standarder. Vi verkar för ett ökat svenskt inflytande i internationella samarbeten och för att standarder sprids och tillämpas i Sverige.
Vi erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta med hjälp av standarder.
Svenska institutet för standarder, SIS, är certifierad enligt Great Place to Work. Certifieringen grundar sig på Great Place to Work internationella standard för utvärdering av arbetsplatser. Med certifieringen visar vi att SIS är en god arbetsplats.