Vi söker en resultatinriktad operativ Scrum Master med erfarenhet som projektledare/releaseledare till ett spännande uppdrag där du kommer att agera projektledare för flera utvecklingsteam!

Uppdragsbeskrivning:

Som operativ Scrum Master inom Risk Systems Domain kommer du att agera projektledare för tre parallella utvecklingsteam och säkerställa att teamen levererar enligt framtagen leveansplan. I rollen ansvarar du för planering och fördelning av tasks inom utvecklingsteamen vilket inkluderar visualisering av dependencies mellan
features/team. Du fördelar det operativa arbetet inom teamen, koordinerar mellan teamen och ser till att teamen levererar i rätt tid. Självklart ser du till att teamen har förutsättningar för att lyckas (exempelvis säkerställer att backloggen är refinad samt att vi har effektiva arbetsmetoder).

Du samarbetar med CPO, PO, Arkitekter, utvecklingsteam samt stakeholders och rapporterar till Delivery Manager. Detta innebär att du proaktivt måste arbeta med riskreducering och adressera risker/hinder till Delivery Manager samt stakeholders och ser till att teamen fokuserar på rätt saker. Du balanserar behov som ligger nära och längre framåt i tiden. Tillsammans med Delivery Manager kommer du arbeta med kapacitetsplanering av sprintar samt ansvara för statusrapportering och uppföljning av KPI:er. Utöver att fördela items från backloggen mellan teamen kommer du att ansvara fär planering/koordinering av releaser och merge av kod till olika branches och
utvecklingsmiljöer. Som Scrum Master/Projektledare är du ansvarig för att facilitera, planera och följa upp teamens Scrum-relaterade events, way of working samt säkerställer att teamens sprintboards i Azure Devops är uppdaterade. Du ansvarar för
att coacha teamet med syfte att ständigt utmana och optimera våra arbetssätt med mål att leverera enligt tidplan och skapa effektivitet i det vi gör.

Kompetenskrav:

• Har dokumenterad erfarenhet av projektledning (eller releaseledare/teknisk projektledning/Scrum Master)
• Har dokumenterad erfarenhet av produktutveckling i komplex miljö
• Har en bakgrund inom IT och är intresserad av att följa teknik- och metodutvecklingen i branschen
• Har god förmåga att koordinera, leda multipla releaser/leveranser
• Har god förmåga att vägleda teamen och uppnå effektivitet
• Har mycket goda kunskaper och erfarenhet av Azure Devops
• Är strukturerad, tydlig och organiserad vilket betyder att du är en stjärna på att skapa visuella planer och
olika typer av dashboards för uppföljning
• Är social och kommunikativ både på svenska och engelska

Viktiga egenskaper är att du är självgående, resultatfokuserad, ansvastagande och drivande i ditt sätt att arbeta för att uppnå mål. Att ta dig an nya utmaningar med ett öppet sinne och en positiv inställning samt agera professionellt är självklart för dig. Du är nyfiken, ser möjligheter och gillar att delta i och påverka förändring som för oss i rätt
riktning. 

Omfattning: 100%

Språk: Svenska & Engelska

Vänligen ansök snarast med:

– Ditt uppdaterade CV

– Timpris (inkl. omkostnader)

– Tillgänglighetsdatum

– En kort motivering varför du är lämplig uppdraget.