Vår kund behöver en RPG-utvecklare inom IBMI-plattform som trivs med att arbeta i ett agilt team.

Uppdragsbeskrivning:

Du är del av ett agilt team som jobbar med utveckling på IBMi-plattformen för att stötta ett av kundens affärsområden. Teamet jobbar med tidig effekthemtagning av kund- och affärsnyttor genom kontinuerliga leveranser i nära samarbete med affär och andra team. Vi lägger stor vikt vid ständiga förbättringar av utveckling, drift, förvaltning och det agila arbetssättet.

Rapportering av progress sker i dagliga standupmöten enligt etablerad SAFe-metodik till Scrum Master/PO i det team som konsulten kommer att arbeta i.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:

  • Utvecklingsarbete med RPG (både i fixed och freeformat) och SQL, både stand-alone och embedded i RPG-program.
  • Arbete med MQ-tjänster och Webservice – både externa och interna webbapplikationer.
  • Utveckling för både drift, förvaltning samt vidareutveckling av nya tjänster/produkter.
  • Önskad erfarenhet i försäkringskunskap.

Du behöver ha en egen drivkraft att skapa värde för ditt team och för kunden. Teamens önskemål är att du gillar både problem och lösningar, är ödmjuk, engagerad, vill lära nytt och även dela med dig av dina kunskaper, har humor och gillar samarbete. 

Kompetenskrav:

Konsulten förväntas upprätthålla och kunna påvisa kompetensnivå 4.

Nivå 4

Kunskap – hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom aktuellt område/roll

Erfarenhet – har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 års arbete inom aktuellt område/roll.

Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp

Självständighet – mycket stor
 

Omfattning: 100%

Språk: Svenska

Vänligen ansök snarast med:

– Ditt uppdaterade CV

– Timpris (inkl. omkostnader)

– Tillgänglighetsdatum

– En kort motivering varför du är lämplig uppdraget.