Räddningstjänstens grundläggande uppdrag är att värna om människors liv och hälsa. Vårt uppdrag innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets krishantering. RSG arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor genom samverkan, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Våra värdeord är trygghet, säkerhet och omtanke.

Räddningstjänsten erbjuder en varierande och utmanande arbetsplats.

PASSAR VI DIG

Har du tidigare jobbat inom samhällsviktig och säkerhetsklassad verksamhet? Har du en förmåga att skapa sammanhang och förmedla detta på ett pedagogiskt sätt? Utmanas du av komplexa situationer som ibland måste hanteras i ett kort perspektiv? Vill du vara en del av en organisation som eftersträvar effekt genom initiativ, samverkan och engagemang? Då är den här rollen för dig!

DIN VARDAG

• Ta fram och implementera riktlinjer, instruktioner, rutiner och vara rådgivande, stödjande samt följa upp arbetet med IT- och informationssäkerhet

• Driva kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete i samråd med säkerhetsskyddschef och IT säkerhetsspecialist

• Genomföra utbildningar och informationsinsatser

• Genomföra internrevisioner

• Leda beredningsgruppen för Informationssäkerhet, ingå i Säkerhetsgruppen och säkerställa att RSG lever upp till kraven avseende informationssäkerhet

• Utreda och hantera informationssäkerhetsincidenter och tillämpa och implementera riskmetodik

• Vara kravställare inom cyber- och IT-säkerhet och delta vid säkerhetsställande av molnbaserade tjänster

• Implementera styrmodeller med beroenden till Informations-och IT-säkerhet

• Genomföra risk- och sårbarhetsanalyser och genomföra säkerhetsprövningar

• Deltaga i arbetet med kontinuitets- och avbrottsplanering

VEM ÄR DU

För att bli framgångsrik i rollen krävs det att du har drivkraft är effektiv och självgående i ditt arbete. Du tar ansvar för dina uppgifter samtidigt som du har en god förmåga att skapa relationer och samarbeta med andra.

  • Du kan informationssäkerhet och säkerhetsskyddslagsstiftningen. Det är meriterande om du också har certifiering inom detta
  • Du har erfarenhet från liknande verksamhet
  • Du har förmåga att leda projekt och skapa sammanhang

ANSTÄLLNINGEN

Det här är en heltidstjänst med tillträde enligt överenskommelse. Innan anställning kommer alkohol- och drogtest att genomföras enligt organisationens policy och i samarbete med vår företagshälsa. Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras. Med anställning följer krigsplacering med allmän tjänsteplikt, vilket innebär att du kan kallas att tjänstgöra i händelse av höjd beredskap inom totalförsvaret.

I denna rekrytering kommer urval och intervjuer ske löpande under annonseringen.