Vi söker en lösningsarkitekt för webbkanaler med målet att sätta upp vår målarkitektur och hjälpa oss på resan dit!

Uppdragsbeskrivning:

Vi har i dagsläget flera olika lösningar och behöver någon som kan guida oss framåt.

Några av uppgifterna:

 • Rekommendera och definiera teknikval, ramverk och lösningsmönster för våra front-ends
 • Stötta och coacha utvecklingsteamet i implementation
 • Arbeta tillsammans med arkitekturteamet för att utveckla denna del av målarkitekturen och säkerställa en holistisk lösning

Kompetenskrav

 • Lösningsarkitektur
 • Front-end utveckling
 • Har haft ett liknande uppdrag tidigare
 • Kan JavaScript, React
 • Erfarenhet av CMS ex. ContentFul
 • Ett plus om du har erfarenhet av Gatsby


Som person är du:

 • Skicklig kommunikatör med ett pedagogiskt sinne
 • Van att arbeta i internationell kontext


 
Omfattning: 100%

Språk: Svenska

Vänligen ansök snarast med:

– Ditt uppdaterade CV

– Timpris (inkl. omkostnader)

– Tillgänglighetsdatum

– En kort motivering varför du är lämplig uppdraget.