Här får du chansen att komma in i ett bolag som driver en digitaliseringsresa, som testledare kommer du tillsammans med kollegor ansvara för hur kunden jobbar med test inom ERP-programmet.

Uppdragsbeskrivning:

Implementeringen av SAP S/4 HANA är en greenfield implementation så här erbjuds du en unik möjlighet att få delta i ett program med den nyaste produkten helt från scratch. Likväl får du chansen att komma in i ett bolag som driver en digitaliseringsresa, vilket gör att du kommer in med värdefull kunskap som kommer spela stor roll och bidra till vår fortsatta utveckling och framtid.

I din roll som testledare kommer du tillsammans med kollegor ansvara för hur vi jobbar med test inom ERP-programmet.

Huvudsakligt ansvar

 • Koordinera all kvalitetssäkring för test i ERP-programmet
 • Ansvar för korsfunktionella tester
 • Koordinera arbetet mellan krav och test
 • Hålla intressenter uppdaterade (t.ex. projektledare, utvecklingsteam, ibland styrgrupp, beställare)


Arbetet innebär att du ansvarar för projektets kvalitet i alla testfaser, t.ex:

 • Skapa testplaner för projektet som inkluderar parametrar som testare, testledare, testdata, testmiljön, tidsplan
 • Granska funktionella och icke-funktionella krav och säkerställa att de är testbara/mätbara
 • Säkerställa att kraven täcks av positiva-, och där relevant, negativa testfall
 • Förbereda och leda projektets acceptanstester
 • Ha nära dialog med programledning, verksamhet och utvecklingsteam
 • Leda det korsfunktionella testandet och se till att det fungerar så effektivt som möjlig
 • Coacha och lära andra om test under resans gång
 • Hög grad av engagemang i ständiga förbättringar och anpassning av bästa praxis till vårt ramverk och arbetssätt. Underhålla och uppdatera krav- och testprocessen och arbetssätt proaktivt för att förbättra kvalitet och leverans

Kompetenskrav:

 • Erfaren testledare
 • Deltagit i komplexa projekt
 • Gärna bakgrund som utvecklare och testare
 • Goda kunskaper om integrationer mellan applikationer och externa system samt kunskaper inom systemintegrationstester och icke-funktionella tester
 • Erfarenhet av att leda användaracceptanstester på ett effektivt och professionellt sätt i flera projekt
 • Självgående och har förmågan att löpande prioritera teamets och dina leveranser
 • Coacha och lära andra inom test för att vi tillsammans ska bli bättre
 • Kavla upp ärmarna och hjälpa till där det behövs och har god kunskap, tekniker och verktyg för det
 • Relationsbyggande 

Omfattning: 100%

Språk: Svenska

Vänligen ansök snarast med:

– Ditt uppdaterade CV

– Timpris (inkl. omkostnader)

– Tillgänglighetsdatum

– En kort motivering varför du är lämplig uppdraget.