För vår kunds räkning söker vi en Databasadministratör.

Uppdragsbeskrivning:

Kunden förbereder ny lösning för testdatahantering. Initiativet drivs av avdelningen ’Infrastructure & Operation’ och ska behandla och förse sammanhängande data över olika plattformar. Valt verktyg för avidentifiering och generering av testdata processar inte z/OS DB2 data, som är en central komponent i dataflödet. Därför behöver vi en effektiv och stabil metod för flytt av data mellan stordator och Linux DB2. 

Alternativa lösningsförslag har tagits fram men måste beprövas och utmanas med krav på effektivitet samt lågt underhållsbehov, samt utvärdera tillgängliga verktyg.

Tjänstens innehåll:

  • Analysera alternativa lösningsförslag och designa lösning/metod för transformering och flytt av data mellan stordator och LUW DB2.
  • På plats finns experter som löpande ger relevant information, samt granskar och godkänner lösning.

Omfattning: 100%

Språk: Svenska

Vänligen ansök snarast med:

– Ditt uppdaterade CV

– Timpris (inkl. omkostnader)

– Tillgänglighetsdatum

– En kort motivering varför du är lämplig uppdraget.