Vi söker en senior verksamhetsutvecklare & uppdragsledare som har förmågan att ta sig an svåra och komplexa frågeställningar!

Uppdragets innehåll

I uppdraget vill kund se över och utmana hur affärsstrategi, lönsamhet och prissättning samverkar. Översynen bör resultera i ett samspel mellan strategi, lönsamhet, affärsstyrning och prissättning samt en lönsamhets- och prissättningsmodell som:

 • Ger oss bättre förutsättningar att styra affären mot en lönsam tillväxt.
 • Möjliggör en balans mellan ”för de många” och ”de med större kapital”.
 • Beaktar värdet av en långsiktig kundrelation.
 • Leder till en sund ekonomi- och affärsstyrning.
 • Låter oss vara relevanta för kund och därmed säkerställa en livskraftig livaffär framåt.

Dessutom ska modellen säkerställa att de icke-vinstutdelande bolagen uppfyller kontributionsprincipen och göra det möjligt för de vinstutdelande bolagen att dela ut vinst i enlighet med ägarnas förväntningar.

Arbetet kommer att behöva bedrivas tvärfunktionellt och involvera kompetens inom juridik, aktuarie, affärsstrategi, affärsutveckling, kapitalförvaltning och ekonomi. Uppskattningsvis kommer ett 20-tal personer att i olika omfattning inkluderas i uppdraget.

Uppdragets mål

Delmål – Beskriva hur affärsstrategi, lönsamhet och prissättning samverkar.

Delmål – Se över utgångspunkterna för lönsamhet och prissättning.

Delmål – Ta fram lönsamhetsmått och eventuella följdändringar i prissättningsmodeller.

Slutmål – Ett system där strategi, lönsamhet och prissättning samverkar. En lönsamhets- och prissättningsmodell som stödjer en lönsam tillväxt i linje med företagets strategi.

Kravprofil – erfarenhet och kompetens

 • Erfarenhet av affärs- och verksamhetsutveckling
 • Erfarenhet från arbete med livförsäkringsbranschen specifikt sparandeförsäkring. Meriterande med erfarenhet från traditionell försäkring med utjämnad återbäring.
 • Erfarenhet från att ha arbetet med att designa modeller exempelvis affärsmodeller, strategier, lönsamhetsmodeller, aktuariella modeller eller liknande
 • God kompetens inom livförsäkringsteknik, uppdragsledning och affärsstrategi med styrka inom ett eller flera områden
 • Meriterande med erfarenhet från arbete med/i ömsesidiga bolag och/eller kompetens om ömsesidiga bolags egenskaper
 • Förmåga och erfarenhet av att leda en tvärfunktionell grupp med olika infallsvinklar
 • Förmåga att utmana befintliga modeller och tankemönster
 • Förmåga att självständigt sätta sig in i metoder, modeller, interna regelverk samt komplexa samband.
 • Förmåga att göra komplexa samband begripliga och kommunicerbara

Omfattning: 100%

Språk: Svenska

Vänligen ansök snarast med:

– Ditt uppdaterade CV

– Timpris (inkl. omkostnader)

– Tillgänglighetsdatum

– En kort motivering varför du är lämplig uppdraget.