Vi söker för kund räkning en senior lösningsarkitekt med erfarenhet av Microsoftbaserade plattformar!

Uppdragsbeskrivning:

Uppdraget består i att delta i Webbteamet, ett agilt team som arbetar med
design-, vidmakthållande och utveckling av ledningssystem. Teamet ansvarar för webbsystemens utveckling och ska kännetecknas av en systemutveckling med initiativrikedom, flexibilitet och en drivkraft för att arbeta för förbättringar där vi konstant ser till slutkundens behov. I uppdraget kommer bland annat Microsoft Azure nyttjas som grundplattform. Flera av de externa tjänsterna är realiserade genom en
kombination av konfigurerade volymtjänster och egenutvecklad kod.

Konsultens arbetsuppgifter är dels att agera lösningsarkitekt och i vissa fall
även projektledare i de utvecklingsuppdrag som funktionen har att
leverera.
I arbetet ingår att samordna berörda organisationer i problemdefinitioner
och behovsbeskrivningar samt funktionell och icke funktionell
kravspecificering samt att svara för att lösningsförslag tas fram.

Arbetet omfattar även att leda förvaltningsprojekt som kan komma att
svara för interims förvaltning av driftsatta lösningar intill dess överlämning
skett till kunds förvaltningsorganisation alternativt extern
utförare (industrin).

I förstudie och realiseringsfas ingår att svara för arkitektur och design av
tillämpningar och att leda utveckling och test av beslutade
utvecklingsåtgärder.

Några uppgifter:

– Ta fram arkitektur och design för tillämpningar inkl. erforderliga
beslutsunderlag

   – Leda, samordna och praktiskt delta i utveckling och testarbete. 

   – Ta fram systemdokumentation, rapporter från verifierings- och valideringsaktiviteter, beslutsunderlag mm. 

   – Genomföra och dokumentera säkerhetsgranskning av it-stöd inom
   området. 

   – Stödja och delta inom områdena rapportering, hantering av
   licenser och omvärldsbevakning

   – I övrigt vara ett expertstöd inom webbområdet avseende arkitektur
   och design.

   Kompetenskrav:

   • Minst 2 (två) års sammanlagd arbetserfarenhet av projektledning i
    systemutvecklingsprojekt.
   • Minst åtta (8 års sammanlagt) vid framtagning av mjukvarutillämpningar på Microsoftbaserade plattformar.
   • Minst tre (3) års sammanlagd arbetserfarenhet som lösningsarkitekt vid framtagning
    av mjukvarutillämpningar på Microsoft SharePoint, varav minst ett (1) års arbetserfarenhet av Microsoft SharePoint Server 2016
   • Minst två (2) års sammanlagd arbetserfarenhet av genomförande av förstudier där
    behovs-, verksamhets- och kravanalyser ingått.
   • Minst (1) års sammanlagd arbetserfarenhet av realisering och vidmakthållande
    av tillämpningar på SharePoint avseende konfiguration, sandbox, hybrid (sandbox+farm) samt
    farm.
   • Minst (1) års sammanlagd arbetserfarenhet av realisering och vidmakthållande
    av full trust-tillämpningar på MS SharePoint.
   • Minst (6) års sammanlagd arbetserfarenhet av Microsoft Visual Studio varav
    minst två (2) års arbetserfarenhet av Microsoft Visual Studio 2019.
   • Konsult ska ha minst två (2) års sammanlagd arbetserfarenhet av utveckling, driftsättning och
    vidmakthållande av tillämpningar i Microsoft Azure med stöd av Microsoft Azure Devops

    
   Omfattning: 100%

   Språk: Svenska

   Vänligen ansök snarast med:

   – Ditt uppdaterade CV

   – Timpris (inkl. omkostnader)

   – Tillgänglighetsdatum

   – En kort motivering varför du är lämplig uppdraget.