Uppdragsbeskrivning:

Chef PMO ansvarar tillsammans med våra agila roller att den agila styrningen säkerställs i utvecklingsportföljen. Du driver kontinuerliga förbättringar och förenklingar i hur vi bedriver arbetet med att säkerställa styrning av utveckling- och livscykelhantering. Rapportering av utvecklingsportfölj till koncernledningen. Chef PMO arbetsleder portföljspecialister, programledare och agila coacher.

Ansvarar för att visualisera, facilitera och följa upp utvecklingsportföljen samt kommunicera detta till olika ledningsforum.

Kvalitetssäkra investeringar och Lean Business case för att säkerställa att rätt effekter uppstår i verksamheten.

Arbetar tillsammans med CIO för att etablera en reviderad portföljstyrning

För oss är det viktigt att du i detta uppdrag har en bakgrund inom Portfolio Management och portföljstyrning och att du har arbetat med agila styrmodeller. Uppdraget ställer krav på ledarerfarenhet och att tidigare arbetat i en större organisation och förstår komplexiteten av att leda i den.

Som person är du driven och har stark initiativförmåga. Du tänker och agerar strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor samtidigt som du har förmåga att bryta ner problem till faktiska aktiviteter som tar dig framåt.Kompetenskrav:

 Erfarenhet – har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 års arbete inom aktuellt område/roll.
Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp

Omfattning: 100%

Språk: Svenska

Vänligen ansök snarast med:

– Ditt uppdaterade CV

– Timpris (inkl. omkostnader)

– Tillgänglighetsdatum

– En kort motivering varför du är lämplig uppdraget.