Vi söker en projektledare för Produktionsstart/Cut-over av en SAP-lösning med ansvar för både IT systemen som driftsätts och verksamhetens arbete!

Uppdragsbeskrivning och arbetsuppgifter:

 • Definiera, utveckla och implementera cutover plan för Release 1 projektet, inkluderat verksamhetens omläggning och tekniska cutover planen.
 • Planera för tillräcklig timing och tid för cutoverplanens aktiviteter, så att projektplanen hålls (och den kritiska linjen följs).
 • Koordinera samtliga involverade parter och leverantörer, både interna och externa.
 • Ansvara för att leda alla involverade parter i cutover så att övergripande och detaljerad plan tas fram
 • Intressenthantering (stakeholder mgmt) genom effektiv kommunikation och lösningsfokus
 • Hantera beroenden både interna och externa så att projektmålen och effekterna nås.
 • Säkerställer framdrift i såväl deploy såväl som cutover aktiviteter. Involvera rätt personer vid behov för att lösa uppkomna issues.
 • Löpande rapportera status till projektledning och andra intressenter. Eskalera vid behov.
 • Leda projektet och verksamheten genom omläggningsarbetet och cutover-perioden
 • Säkerställa att rätt intressenter finns med i arbetet från start till mål, inklusive golive förberedelser, golive och post golive support.
 • Facilitera go/nogo möten
 • Kvalitetssäkra resultatet av leveransen och leverera enligt uppsatta mål.
 • Delta i genomförandet av det övergripande projektet och programmet efter behov.
 • Arbetet utförs i enlighet med det projektarbetssätt och den projektmodell som definieras av kund.

Kompetenskrav:

 • Erfarenhet av komplexa IT-införanden med många parter och leverantörer
 • Tidigare erfarenhet av cutover management och haft ansvar för att leda och driva detta område i komplexa miljöer.
 • Flerårig erfarenhet av projektledning i affärskritiska projekt
 • Förståelse och erfarenhet av SAP-införande, modeller, migreringar.
 • Förståelse för IT-system generellt och integrationer emellan system.
 • Förståelse för verksamhetens behov under cutover och omläggning.
 • Förmåga att definiera, koordinera och utföra parallella detaljerade aktivitetsplaner samtidigt som att säkerställa progress och status löpande till nyckelintressenter.
 • En naturlig koordinator och facilitator av flera teams med olika kompetenser, bakgrund och förmågor.
 • Förmåga att leda workshops med representanter från verksamhet, ledning och projektteam där både interna och externa parter medverkar
 • Lösningsorientering
 • Utmärkt skriftlig/muntlig kommunikationsförmåga
 • Stresstålighet och förmåga att behålla struktur och lugn under tidspress
 • Noggrannhet och struktur

 

Omfattning: 100%

Språk: Svenska och Engelska

Vänligen ansök snarast med:

– Ditt uppdaterade CV

– Timpris (inkl. omkostnader)

– Tillgänglighetsdatum

– En kort motivering varför du är lämplig uppdraget.