Har du senior kunskap och erfarenhet av att projektleda agil utveckling? Då kan det här vara ditt nästa uppdrag!

Uppdragsbeskrivning

Du skall ha stor erfarenhet av att driva projektbaserad nyutveckling tillsammans med agil flödesbaserad utveckling. Detta kräver erfarenhet och pondus tillsammans med ett ödmjukt arbetssätt, en stor social förmåga och en erfarenhet av att hantera komplexa frågeställningar. Du skall projektleda program Pandora med resurser från DoIT och i samarbete med övriga verksamheten, framför allt Serviceresor.

Krav för denna roll:

  • Måste kunna verka som en länk mellan projekt och styrgrupp
  • Vara en del av Innovations- & Projektledning
  • Bidra till att utveckla hur kunden som verksamhet kan arbeta med digital utveckling på ett tillfredsställande sätt – för både DoIT, AO Serviceresor och förvaltningen i stort.

Dokumenterad senior kunskap och erfarenhet inom:

  • Projektleda agil utveckling, ex genom Scaled Agile Framework® (SAFe®) eller motsvarande
  • Certifierad Project Management Professional (PMP)® eller motsvarande

Önskemål om erfarenhet inom:

  • Förändringsledning

Omfattning: 100%
Ort: Malmö/Hässleholm
Språk: Svenska

Vänligen ansök snarast med:

– Ditt uppdaterade CV

– Timpris (inkl. omkostnader)

– Tillgänglighetsdatum

– En kort motivering varför du är lämplig uppdraget.