Är du expert inom IT-drift och letar efter ett nytt spännande uppdrag? Har du dessutom erfarenhet av Linux? Se hit!

Uppdragsbeskrivning:

Fokus ligger på driftkritiska Linux-system, inklusive databaser och klustrade miljöer, men andra uppgifter inom it-drift förekommer.
I uppdraget ingår också planering, sammanhållning och praktiskt genomförande, avseende både teknisk förvaltning av befintliga system samt vid framtagande/införande av nya system. Uppdraget ställer krav på förmåga att utvärdera komplexa it-miljöer och att med ett lösningsorienterat synsätt analysera och bedöma beroenden samt risker i it-miljön. I uppdraget ingår att leda aktiviteter inom området och operativt styra och råda teknisk personal. Kontaktytan är bred och uppdraget kräver mycket god förmåga att förmedla både kunskap och budskap oavsett mottagare, skriftligt och muntligt.
Uppdraget kan även komma att utvidgas till att inbegripa andra uppdrag inom området.

Kompetenskrav:

– Minst 8 års arbete som drifttekniker i större driftkritiska it-miljöer.
– Mycket god erfarenhet inom administration av Linux/Unix, liksom av databaser och
databaskluster i Linux/Unix-miljö, lastbalansering, felsökning, optimering, rättigheter samt backup av databaser.
– Mycket god erfarenhet inom open source webbservrar (Apache, Tomcat) och
närbesläktadinternet-miljö såsom domäner, MX, DNS, DNS-Sec.
– Mycket god erfarenhet inom administration av virtualiseringsplattform, Hyper-V och/eller VMware.
– Mycket god erfarenhet inom central lagring/SAN, backup, block & fillagring samt share- och filrättigheter.
– Aktuell kunskap inom it- och informationssäkerhetsområdet.
– Erfarenhet av arbete i linje med ITIL
– Mycket god förmåga i svenska, tal och skrift. 

Bör-krav:

– Mycket god erfarenhet och kunskap inom orkestreringslösningar för containrar, exempelvis Kubernetes, Swarm, K3s eller motsvarande. 
– Mycket god erfarenhet och kunskap inom Galera-kluster. 
– Mycket god erfarenhet och kunskap inom skriptspråk i Linux-miljö. 
– Mycket god erfarenhet inom Ubuntu. 
– Mycket god erfarenhet och kunskap inom nätverksinfrastruktur och mjuk- &
hårdvarulastbalansering. 
– Mycket god erfarenhet och kunskaper inom administration av Windows servermiljö, Active Directory, SCCM och MS SQL. 

  Omfattning: 100%

  Språk: Svenska

  Vänligen ansök snarast med:

  – Ditt uppdaterade CV

  – Timpris (inkl. omkostnader)

  – Tillgänglighetsdatum

  – En kort motivering varför du är lämplig uppdraget.