Uppdragsbeskrivning:

Ditt uppdrag är att agera systemförvaltare för Business Central. Det innebär att du kommer att avlasta och driva mindre frågor som rör Business Central, samt ta fram dokumentation relaterad till systemets förvaltning. 

Du bör vara erfaren i att samarbeta med leverantörer och kunna ställa krav. Huvudfokus kommer att ligga på att säkerställa en smidig förvaltning av systemet.

Ditt arbete som systemförvaltare för Business Central kommer att vara avgörande för att upprätthålla och förbättra systemets funktion och effektivitet. Du förväntas vara en viktig länk mellan verksamheten och IT-leverantörer och säkerställa att systemets behov och krav hanteras på ett professionellt sätt.

Tidsram: Uppdraget startar omedelbart och sträcker sig över 6-8 månader. Detta är en backfill-position som fylls under ett pågående projekt, medan de ordinarie teammedlemmarna kommer att engageras i projektet.

Omfattning: 100%

Språk: Svenska

Vänligen ansök snarast med:

– Ditt uppdaterade CV

– Timpris (inkl. omkostnader)

– Tillgänglighetsdatum

– En kort motivering varför du är lämplig uppdraget.