Vi söker dig med erfarenhet av lösningsarkitekturer innehållande integrationer mellan administrativa stödsystem!

Kunden har behov av att förstärka deras utveckling inom kundanslutningar och ersättningslösningar för externa aktörer med en lösningsarkitekt som kan styra och leda utvecklare. De deltar aktivt i att ta fram lösningar för offentlig sektor, både genom att ta fram specifikationer och krav men även utveckla egna tjänster. För detta uppdrag är fokus på att integrera med olika administrativa system för t.ex. ärendehantering, ekonomisystem och webbforumlär, blandat med egenutveckling för integrationer och affärslogik.

De administrativa stödsystemen som avses ovan är t.ex. Atlassians Jira, iipax Ärendehantering, Sitevision och ett ekonomisystem hos Statens Servicecenter. Den egenutvecklade affärslogiken realiseras i Java. Kundens tekniska målmiljö är ett antal Red Hat Linux VM:ar, kubernetes-kluster från Red Hat (Openshift 4) där de idag driftar egna tjänster, utvecklingsmiljöer och vår CI/CD-pipelines. De utvecklar mikrotjänster i Java, Quarkus samt använder Vue2 och 3 för frontendutveckling med typescript. De har även utveckling i Spring och Spring Boot.

Kompetenskrav
Du ska uppfylla följande:
a) Ha erfarenhet av lösningsarkitekturer innehållande integrationer mellan administrativa stödsystem
b) Ha erfarenhet av att ta fram lösningsarkitekturer i blandad miljö (egenutvecklat och integrationer mot administrativa system)
c) Ha erfarenhet av att arbeta med kravhantering på systemnivå
d) Ha erfarenhet av att ha arbetat med utvecklare i den typ av miljö som omnämns i beskrivningen av uppdraget.

Du bör uppfylla nedanstående krav:
e) Ha erfarenhet att arbeta med lösningar där Quarkus ingår
f) Ha erfarenhet av att arbeta med lösningar där Java ingår
g) Ha erfarenhet av lösningar där iiPax Ärendehantering ingår
h) Ha erfarenhet av lösningar där SiteVision ingår
i) Ha erfarenhet av lösningar där Atlassian Jira ur ett integrationsperspektiv
j) Ha erfarenhet av samverkan mellan flera externa aktörer i samma uppdrag.

Arbetsort: Sundsvall. 
Arbete kan ske på distans med undantag för enstaka fysiska möten som kunden kallar till. Dessa möten kan antingen vara i Sundsvall eller Stockholm.

Uppdragslängd: 2024-05-13 till och med 2025-05-12 med möjlighet till två förlängning á sex (6) månader. Som längst kan avtalet löpa till och med 2026-05-12.
 
Omfattning: 100%

Språk: Svenska

Vänligen ansök snarast med:

– Ditt uppdaterade CV

– Timpris (inkl. omkostnader)

– Tillgänglighetsdatum

– En kort motivering varför du är lämplig uppdraget.