Gillar du informationssäkerhet och vill kliva in i en roll med fokus på styrning och ledning? Tycker du om att arbeta med ISO 27k serien och har tidigare erfarenhet av kartläggning, utvärdering och uppföljning av säkerhetsarbete? Som Information Security Advisor kommer du även vara med och driva utvecklingen av att bygga KPMG:s Cybersäkerhet erbjudande starkare i Malmö.

Din dag som Information Security Advisor:

När du arbetar som information security advisor på KPMG blir du en del av avdelningen Digital transformation och innovation (DTI). Vi ligger i framkant inom digital rådgivning och digital expertis med fokus på kunders komplexa IT- och affärsmiljöer där säkerhet är en självklar komponent. I denna roll kommer ditt fokus vara på styrning och ledning och du kommer sitta ute hos kund samt inhouse. 

Som säkerhetsexpert arbetar du med kunden från projektstart till slut vilket medför att du kommer vara såväl konsultativ som rådgivande i ditt arbete. En vanlig dag på jobbet kan innebära att du ger rådgivning kring organisationers säkerhetsstrategi, roller och ansvarsfördelning. Du kommer beskriva affärsnyttor med informationssäkerhet för organisationens ledning och skapa samt införa ledningssystem för informationssäkerhet baserat på ISO 27k serien.

Inom ramen för din roll som information security advisor kommer du också att granska och kravställa leverantörer samt skapa strukturkapital för informationsklassificering, risk-hantering och kontinuitetshantering. Utöver detta kommer dina dagar hos oss också att involvera arbete med lagstiftning som säkerhetsskyddslagen, säkerhetsförordningen och NIS-direktivet.

Vem är du?

Vi söker dig som brinner för IT- och informationssäkerhet och vill hjälpa företag och myndigheter att balansera sin säkerhetsstrategi så att organisationens säkerhetsstrategi och operationella nivå är i linje med deras riskapetit. Du vill även se till att gapet mellan strategisk säkerhet omvandlas till reell skyddseffekt mot dagens IT- och informationssäkerhetshot. Då vi arbetar tätt tillsammans på en internationell marknad, men även i en internationell kontext är det viktigt att du är en lagspelare och bidrar till att både ge och ta kunskap. Vi tror även att du har du en väl utvecklad social och konsultativ sida och därmed kan hantera kunder i både med- och motgång. Du har ett brinnande intresse att lära dig mer inom informationssäkerhet och tar eget ansvar för att hålla dig uppdaterad inom området.

Vi tror att du har erfarenhet av:

o  Arbete med ISO 27k-serien.

o  Kartlägga befintlig mognad ur ett säkerhetsperspektiv och identifiera potentiella förbättringsområden.

o  Utvärdera befintliga styrdokument för att i ett nästa steg förädla samt hjälpa organisationen implementera dessa.

o  Uppföljning och kontroll av såväl internt som externt informationssäkerhetsarbete.

Det är möjligt att du har en teknisk alternativt IT-revisionsnära bakgrund som övergått till ett intresse för styrning och ledning inom informationssäkerhet.

Passar vi dig?

På KPMG arbetar vi med våra kunder för att inspirera till förtroende och skapa förändring. Vi arbetar i en mycket internationell miljö och du har ständig kontakt och kompetensutbyte med kollegor i andra delar av världen. Som ett ledande professionellt serviceföretag vet vi att vår styrka och kapacitet kommer från våra medarbetare och deras olika perspektiv, erfarenheter och bakgrund. Från vår omfattande ledarstrategi till våra mångfalds- och inkluderingsmål gör vi djärva förändringar i vem vi är och vad vi gör. KPMG en av världens främsta globala aktörer på området och har över 3000 säkerhetskonsulter världen över. Vårt globala nätverk av 197 000 specialister i 154 länder gör oss till ett av världens ledande kunskapsföretag. I Sverige har vi en stark lokal närvaro med 1 500 anställda på flera ställen.

Kontakta mig för mer information

Ansök utan CV