Leda optimeringen av medlemssystem för en stor förening

Uppdragsbeskrivning:

Vi söker en konsult för att hjälpa vår kund, med att optimera deras medlemssystem. Vår kund har identifierat problem med sitt nuvarande system som påverkar medlemsregistrering och betalningsaktivering. Uppdraget innebär att genomföra en förstudie för att föreslå och utvärdera förbättringar, inklusive eventuella systembyten, med målet att minimera fel vid registrering och förbättra hela processen.

Ansvar för:

 • Analysera nuvarande medlemssystem och identifiera förbättringsområden.
 • Föreslå optimeringar eller systembyten för bättre medlemsregistrering och betalningshantering.
 • Utvärdera föreslagna alternativ och deras värde gentemot risken av medlemsförlust.
 • Presentera en tydlig kostnadsuppskattning och tidslinje för genomförande av förstudien.
 • Samarbete med kundens team för att säkerställa att förslagen är genomförbara och möter kundens behov.

Kompetenskrav:

 • Erfarenhet av optimering av medlemssystem eller liknande plattformar.
 • Stark analytisk förmåga för att identifiera och föreslå systemförbättringar.
 • Erfarenhet av projektledning och att leverera förstudier.
 • Förmåga att kommunicera tydligt och effektivt med kunder.
 • Teknisk kunskap om Mailchimp och GoCardless är meriterande.

Omfattning: 100%

Språk: Svenska

Vänligen ansök snarast med:

 • En kort motivering varför du är lämplig för uppdraget