IT Support & Operations

Rekrytering och konsulter inom IT-support, infrastruktur, systemadministration, molntjänster och IT-drift.

Business IT

Rekrytering och konsulter - ledare och verksamhetsnära roller inom t.ex. projektledning, kravanalys, test och affärssystem.

Software & Development

Rekrytering av utvecklare – med specialisering inom backend och frontend, DW/BI-databas, mjukvaruarkitekter och CTO-roller.

Wise IT Inhouse

Din professionella rekyteringspartner inhouse hos er - IT-rekryterare, IT-researchers, konsultation och rekryteringsåtaganden.

Hyra och rekrytera IT-chef

Vi hjälper dig hitta din nästa IT-chef!

Behöver du rekrytera en IT-chef (CTO, CIO eller IT-ansvarig)? En IT-chef är nyckelpersonen när det kommer till ditt företags tekniska utveckling. Rollen kan innebära såväl strategiskt som operativt ansvar och behöver ha fokus på affärsnyttan. Idag är rollen som IT-chef utmanande. Tekniken utvecklas i snabb takt och det ställer högre krav på IT-chefer att förstå hur ni ska kunna växa som organisation.

IT-chefen måste förstå affärsnyttan

Att er nästa IT-chef förstår både tekniken och verksamheten är A och O för att kunna öka lönsamheten. För att göra en lyckad rekrytering på lång sikt är det viktigt att redan nu sätta sig in i vilka kompetenser som kommer att vara affärskritiska om några år. Utvecklingen går snabbt. Vi vet att IT-organisationen snabbt har gått från att vara en stödfunktion till att ses som en strategisk del av organisationen. En framgångsrik IT-chef måste se sambanden och förstå hur IT-organisationen skapar affärsvärde i kärnverksamheten.

Sätt fingret på vilken kompetens IT-chefen behöver

Vad har ni egentligen för behov inom IT de närmsta åren? Vi vet att det kan vara svårt att se längre bara här och nu. Men vi vill utmana ert tankesätt och få er att sätta rekryteringen i perspektiv. Tillsammans kan vi identifiera vilka kompetenser som kommer att vara affärskritiska på längre sikt. Vi kan hjälpa er hitta en IT-chef med ett affärsorienterat synsätt och som kan hantera den förändringresa som många bolag står inför.

Search – en effektiv metod för att hitta IT-chefen

Vi vet att det är svårt att hitta kompetens inom IT. Därför krävs det där lilla extra för att lyckas hitta en person som kan ta ett helhetsgrepp kring er IT-organisation. Vi arbetar med search och skapar hela tiden relationer med potentiella kandidater. Proaktivitet tror vi är en av nycklarna för att hitta personer som kan bli relevanta för IT-chefspositioner.

Kontakt

×

Är du kandidat och söker nytt jobb? Connecta med oss här!

Kontakt


Är du kandidat och söker nytt jobb? Connecta med oss här!

Registrera dig här

Genom att skicka formuläret godkänner du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med vår Privacy Policy.