Till vår kund i Sundsvall söker vi ett team (6 personer) för utveckling av webapplikationer.

Uppdragsbeskrivning:

Vår kund har en stor mängd projekt och initiativ i gång som rör förändrade och nya digitala tjänster gentemot medborgare. I takt med att nya former för digitala kontakter uppkommer så kommer det även att påverka hur den fysiska kontakten kommer att ske i framtiden.
Majoriteten av all utvecklingen av digitala kontaktytor sker via vårt program för digitalisering, där vi har ca 40 pågående utvecklingsinitiativ inom en stor bredd av kommunens verksamheter.
För att stötta i denna utveckling söker vi nu ett team av webbapplikationsutvecklare med erfarenhet av att bygga integrerade lösningar inom webbapplikationsområdet.
Vi söker en partner att jobba med under en tid. Omfattningen över tid kommer att vara cirka 6 resurser på 100%. Omfattning kan komma att variera mellan 50%-100% i nära dialog mellan avtalets parter.

Kompetensprofil på konsulter
• Konsulten har erfarenhet av utveckling i moderna ramverk, se bilaga.
• Konsulten har erfarenhet av att bygga integrerade webbapplikationer (t ex webbapplikationer som integrerar med andra processer via API:er)
• Konsulten har erfarenhet av att arbeta i agila team
• Konsulten har kunskap inom WCAG och tillgänglighet
Konsulterna som offereras ska se till teamets och uppdragets bästa, men också våga ta upp frågor som kräver förändring. Konsulterna ska hålla sig uppdaterade inom sitt område och dela med sig av dina kunskaper. Konsulterna ska ha ett eget driv, men behöver samtidigt vara lyhörda för andra.
Offererade konsulter bör tro på och ha lätt att förhålla sig till de förhållningssätt som är grunden för allt vi gör inom digitaliseringen (se bild nedan). Dessa förhållningssätt är grunden för om vi ska lyckas eller inte.

Uppdraget
Uppdraget består i att, i tätt samarbete med våra interna utvecklingsteam, leda och bidra i utvecklingen av webbapplikationer och utveckling av strategier kring användning av ramverk inom området (se bilaga).
Offererade konsulter kommer vara en del av ett DevOps team som fokuserar mot digitala kanaler med allt från UX/UI-experter till digitala strateger. Konsulterna kommer att arbeta nära med resurser från både vårt DevOps-team som fokuserar mot API-er samt DevOps-team som jobbar med automation och processtöd.

Kompetens och erfarenhet
• Kompetens och erfarenhet rörande utveckling av integrerade webbapplikationer enligt upphandlingsunderlaget. Kompetens och erfarenhet av ramverk för både front-end och back-end. Erfarenhet senare år är i fokus och erfarenhet av kommunsektorn ser vi som ett stort mervärde.

Bifoga följande i er offert som grund för denna utvärdering:
o CV för respektive offererad resurs där erfarenheten framgår.
o Två exempel på uppdrag som de offererade konsulterna bedrivit som liknar detta uppdrag med beskrivning över vilka delar de offererade konsulterna bidrog i inom uppdraget.

Omfattning: 100%

Språk: Svenska

Vänligen ansök snarast med:

– Ditt uppdaterade CV

– Timpris (inkl. omkostnader)

– Tillgänglighetsdatum

– En kort motivering varför du är lämplig uppdraget.