Interimskonsult för Dataskyddsombud som kan hoppa in i vårt team och hålla våra dataskyddssköldar högt! Är du den GDPR-guru vi letar efter?

Uppdragsbeskrivning:
Som interimskonsult för DPO är du ansvarig för att upprätthålla och säkerställa kontinuiteten i företagets dataskyddspraxis och system. Rollen kräver att du agerar självständigt för att hålla systemen flytande och vara beredd att hantera och reagera på eventuella dataskyddsincidenter.

Huvudansvar:

 • Upprätthålla företagets efterlevnad av GDPR och andra relevanta dataskyddslagar.
 • Agere som kontaktpunkt för dataskyddsfrågor internt och gentemot tillsynsmyndigheter.
 • Säkerställa att befintliga dataskyddsstrategier och praxis fortsätter att fungera effektivt.
 • Hantera dataskyddsincidenter och vara tillgänglig för beredskap vid behov.
 • Genomföra regelbunden övervakning och rapportering av företagets dataskyddsaktiviteter.


Kvalifikationer:

 • Erfarenhet av att arbeta som DPO eller motsvarande roller med fokus på dataskydd.
 • Gedigen kunskap om GDPR och andra dataskyddslagar.
 • Förmåga att arbeta självständigt och hantera kritiska situationer effektivt.
 • Starka organisatoriska och kommunikativa färdigheter.

Övrigt:

 • Initialt 1-2 dagars onsite överlämning för att säkerställa en smidig övergång.
 • Intervjuer planeras att genomföras digitalt med snabb process för att snabbt tillsätta positionen.

Plats: Huvudsakligen distansarbete med regelbundna resor var tredje vecka till kontoret i Västra Götalands län.

Omfattning: 20% exkl. eventuell beredskap och incidenthantering. 

Språk: Svenska

Vänligen ansök snarast med:

– Ditt uppdaterade CV

– Timpris (inkl. omkostnader)

– Tillgänglighetsdatum

– En kort motivering varför du är lämplig uppdraget.