Vi söker en testare med utvecklarbakgrund till ett långt och spännande uppdrag! På plats i Sundsvall minst en dag per vecka.

Uppdragsbeskrivning:

Vår kund har behov av en Testare med utvecklarinriktning och söker en konsult för att resurs förstärka kundens befintliga utvecklingsteam.
Vi söker nu en konsult som ska förstärka kundens IT-avdelningen och ingå i ett av deras utvecklingsteam. Teamet arbetar i första hand med att ta fram och lansera in digital lösning för epost och andra e-tjänster för externa användare.

Vi söker dig som är en testare som är van att skriva kod. Fokus ommer att vara att skapa automatiserade tester för frontend och backend.
Arbete med manuell testning kan förekomma.
Teamen kör sprintar med förfining, planering, demo och retrospektiv.

Kompetenskrav – Testare med utvecklarinriktning:

Offererad konsult ska uppfylla nedanstående krav.
Konsulten ska uppfylla följande:
a) ha erfarenhet av att genomföra tester, både manuella och automatiserade, minst 3 år
b) ha erfarenhet av att utveckla automatiska tester i Java
c) ha erfarenhet av att utveckla automatiska tester i Javascript
d) ha erfarenhet av att skapa automatiserade testfall
e) ha erfarenhet av testramverk
f) ha erfarenhet av att översätta krav till användarfall och testfall
g) ha erfarenhet av teambaserad utveckling enligt agila principer

Generellt
Flytande i svenska i tal och skrift och goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
Konsulten bör uppfylla nedanstående krav:
i) ha erfarenhet av Quarkus eller spring-ramverk
j) ha erfarenhet av Open shift
h) ha erfarenhet av Kubernetes

Omfattning: 100%

Språk: Svenska

Vi accepterar båda underkonsult samt konsult för anställning för detta uppdrag. 

Vänligen ansök snarast med:

– Ditt uppdaterade CV (på svenska)

– Timpris (inkl. omkostnader)

– Tillgänglighetsdatum

– En kort motivering varför du är lämplig uppdraget.