Till vår kund söker vi en complience officer (interim/vikariat)

Uppdragsbeskrivning:

Utförande av Compliancefunktionens arbetsuppgifter under upp till ett års tid (föräldravikariat). I tjänsten ingår att:

 • övervaka, kontrollera, följa upp och utvärdera regelefterlevnaden i den första ansvarslinjen
 • identifiera och bedöma risker för bristande regelefterlevnad av de regler som omfattas av Compliancefunktionens ansvarsområde
 • upprätta en riskbaserad complianceplan som beskriver planerade aktiviteter kommande åren
 • upprätta rapporter om regelefterlevnaden, aktiviteter och annat inom funktionens område till ledningsgrupp, vd och styrelse, samt
 • samarbeta och bidra i tvärfunktionell koordinering med övriga Compliancefunktioner inom koncernen.

I tjänsten ingår även löpande arbetsuppgifter, såsom att:

 • bevaka regelförändringar och ny praxis i näringsrättsliga regler, samt bedöma konsekvenserna av dess förändringar
 • ev. informera och utbilda berörd personal
 • ge råd i processer för att godkänna nya produkter och tjänster
 • ge råd kring hantering av intressekonflikter samt bistå administrativt vid genomförandet av en årlig kartläggning av intressekonflikter
 • ge råd i revidering kring interna regelverk
 • ge råd till verksamheten i frågeställningar rörande efterlevnad, samt
 • bistå i att administrera funktionens åtaganden i övrigt.

Dokumentation ska upprättas enligt de mallar som finns för respektive aktivitet. All dokumentation som upprättats i samband med uppdraget ska lämnas över i strukturerad form till beställare av tjänsten.

Språk: Svenska

Vänligen ansök snarast med:

– Ditt uppdaterade CV

– Timpris (inkl. omkostnader)

– Tillgänglighetsdatum

– En kort motivering varför du är lämplig uppdraget.