Till ett spännande uppdrag hos vår kund, söker vi en senior verksamhetsutvecklare med erfarenhet verksamhetsprocesser, processarkitektur och processtyrning.

Till vår kund söker vi en erfaren verksamhetsutvecklare. Du kommer arbeta för en avdelning hos vår kund som har ägarskapet för företagets gemensamma processarkitektur och processtyrning, vilket innebär att vi ska säkerställa att koncernen arbetar på samma sätt med processer och använder samma terminologi, metoder och verktyg oavsett var inom organisationen man befinner sig. De ansvarar även för att processförvaltningen inom närliggande enheter följer denna styrning. Förutom detta har ligger även det företags-övergripande ansvaret för internkontrollsystemet och ansvaret för intern kontroll inom denna enhet, inklusive den finansiella rapporteringen.

Under hösten 2024 ska samtliga delprocesser inventeras utifrån företagets övergripande processkarta. Aktiviteten ingår i kundens koncerngemensamma program för att implementera DORA-regelverket och kommer att drivas av avdelning Intern kontroll som en del i att etablera enhetens processförvaltning. 

Vi söker med bakgrund av detta en verksamhetsutvecklare som självständigt kan planera, koordinera och genomföra detta arbete. Utöver detta ansvar ingår även att stötta i diverse aktiviteter inom etableringen av kundens gemensamma processarkitektur och processtyrning.

Som verksamhetsutvecklare kommer du i nära samarbete med chefer och medarbetare att:

  • Planera och koordinera inventeringen av delprocesser 
  • Facilitera processmodelleringsworkshops
  • Definiera och dokumentera verksamhetsprocesser
  • Följa upp och rapportera status för arbetet
  • Stötta i aktiviteter inom etableringen av kundens gemensamma processarkitektur och processtyrning

Omfattning: 100%

Språk: Svenska

Vänligen ansök snarast med:

– Ditt uppdaterade CV

– Timpris (inkl. omkostnader)

– Tillgänglighetsdatum

– En kort motivering varför du är lämplig uppdraget.