Till vår kund söker vi en complience officer AML FS

Uppdragsbeskrivning:

  • Utförande av arbete inom compliancesektionen
  • Uppdraget har särskilt fokus på penningtvättsområdet och finansiella sanktioner. Detta innefattar granskningar, upprättande och genomförande av rapportering, utbildning, konsekvensanalyser, riskbedömningar, årsplan, samt råd och stöd inom området.
  • Omfattningen: 100% maj 2024 – mars 2025
  • All dokumentation som upprättats i samband med uppdraget ska lämnas över i strukturerad form till beställare av tjänsten.

Omfattning: 100%, start maj 2024 till mars 2025

Språk: Svenska

Vänligen ansök snarast med:

– Ditt uppdaterade CV

– Timpris (inkl. omkostnader)

– Tillgänglighetsdatum

– En kort motivering varför du är lämplig uppdraget.