Vi söker en teknisk delprojektledare för del-projektet ”Etablering av it-drift”!

Uppdraget innehåller etablering av it-driftsmiljö hos extern driftspartner för de nyutvecklade tjänsterna samt flytt av existerande drift från extern driftspartner.
Uppdraget ställer krav på att du har erfarenhet som teknisk projektledare av att ha etablerat en it-driftsmiljö, med it-driftsmiljö avses, en infrastruktur som sträcker sig upp till PaaS-nivå och är geografiskt distribuerad. 

Kompetenskrav
a)Erfarenhet som teknisk projektledare för etablering av driftsmiljöer i minst 5 år
b)Erfarenhet av att ta fram SLA/OLA:er för driftsmiljöer
c)Erfarenhet av migrering av egenutvecklade it-system mellan driftmiljöer
d)Erfarenhet av att ha etablerat driftmiljö hos extern part
e)Erfarenhet av att ha arbetat med geografiskt distribuerade driftsmiljöer

Bör-krav
f) Erfarenhet av att ha arbetat med samhällskritisk infrastruktur
i) Erfarenhet av att ha arbetat med statlig it-drift
j) Erfarenhet inom området autentisering
k) Erfarenhet av certifikathantering, nycklar och HSM

Kompetensnivå
Kompetensnivå 3
Kunskap – hög kompetens inom aktuell roll
Erfarenhet – arbetat 4–8 år inom aktuell roll, är förebild för andra Konsulter på lägre nivå
Ledning – tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp
Självständighet – kan arbeta självständigt

Stationeringsorten är Sundsvall.
Arbetet ska utföras på kontoret, de tillåter distansarbete utifrån arbetssituationen.
Du ska vara beredd att deltaga vid fysiska möten i Stockholm när verksamheten så kräver.

Avropsavtalet gäller från och med 2024-08-19 till och med 2025-08-18 med möjlighet till 2 förlängningar á 6 månader.

Omfattning: 100%
Språk: Svenska

Vänligen ansök snarast med:

– Ditt uppdaterade CV

– Timpris (inkl. omkostnader)

– Tillgänglighetsdatum

– En kort motivering varför du är lämplig uppdraget.