I rollen som kravanalytiker kommer du att identifiera kundernas och verksamhetens önskemål och behov, leda analysarbete, delta i utvecklingsarbete och förvaltningsarbete!

Vi söker en Superuser/kravanalytiker och som stöd till vår kunds verksamhetsutvecklare inom Transporttjänster! 

I rollen som kravanalytiker kommer du att identifiera kundernas och verksamhetens önskemål och behov, leda analysarbete, delta i utvecklingsarbete och förvaltningsarbete. Du kartlägger och prioriterar funktionella och icke-funktionella krav och kan utreda möjliga affärsnyttor.
Du samverkar med olika avdelningar och fånga verksamhetens behov och omvandla dessa till en kvalitativ kravställning som kan realiseras av våra systemleverantörer.
Vår kund jobbar med utgångspunkt i förvaltningsmodellen PM3 och du kommer ha nära samverkan med systemägare, förvaltningsledare och intressenter i verksamheten.


Utbildningsbakgrund

• Gymnasieexamen och gärna högskolestudier
• Avancerad nivå av Excel (och god nivå av övriga Office-program)
• Dokumenterad utbildning inom relevant utvecklingsmetodik

Erfarenhet

• Kravställning i system (extra plus om det råkar varit Opter)
• Gärna konfigurering i Opter eller liknande TMS-system.
• Ruttoptimeringsprogram och erfarenhet av att ha genomfört ruttoptimering
• Vana att dokumentera krav i form av användningsfall/usercase
• Leda arbete med krav nära kunder, intressenter och kollegor i verksamheten (bl.a. genom att leda workshops)

Personliga egenskaper


För att lyckas med uppdraget är du:

• drivande med hög nivå av nyfikenhet, självgående och sökande av information
• strukturerad och arbetar både mål- och resultatorienterat.
Du har god analytisk förmåga, och kan angripa frågor utifrån ett brett perspektiv. Vidare har du lätt för att samarbeta och kan förankra idéer hos både teammedlemmar, chefer och andra kollegor. Det är viktigt att du har en god förmåga att visualisera och förklara frågor på ett enkelt och begripligt sätt.
• Specialist på systemet ur ett funktionellt perspektiv och kunnig inom verksamhetsdomän
• Dokumenterar affärskrav som funktionella- och icke funktionella krav i kravställningsmall
• Bidra till att systemförvaltningslistan/förbättringslistan är uppdaterad
• Insatt i kravställning- och utvecklingsprocessen. Deltar i tester.
• Tät samverkan med superuser och förvaltningsledare
• Kompetens och behörigheter till ett eller flera system
• Specialist på systemet ur ett användarperspektiv
• Träna och hjälpa kollegor i att använda systemet och att skapa nya processer
• Bidra med idéer och vidareutvecklingsförslag
• Utbyta erfarenheter med Systemägare/systemansvarig samt diskutera förslag som kommit in från användare

Omfattning: 100%
Språk: Svenska

Vänligen ansök snarast med:

– Ditt uppdaterade CV

– Timpris (inkl. omkostnader)

– Tillgänglighetsdatum

– En kort motivering varför du är lämplig uppdraget.