Tester och verifiering i rekryteringsprocessen

För att undvika kostsamma felrekryteringar kvalitetssäkrar vi rekryteringsprocessen där det är som mest viktigt. Vi verifierar kandidaternas match mot kravprofilen genom till exempel arbetspsykologiska tester, färdighetstester, bakgrundskontroller, referenser och strukturerade intervjuer.

Våra erbjudanden är skalbara och tillsammans med dig sätter vi ihop ett paket som är lämpligt för den aktuella rollen.