Start-up hjälper dig att komma igång

IT-rekrytering kan vara svårt och det är viktigt att sätta en bra grund för rekryteringsprocessen. Våra professionella IT-rekryterare är experter på att bygga kravprofiler för nischade roller. I tjänsten start-up utformar vi både en kravprofil som matchar era behov och utformar frågor för att genomföra en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Vi hjälper också till med en annons som öppnar upp för relevanta kandidater och med ett relevant annonspaket för tjänsten.