Det är aldrig kul att bli lämnad. Speciellt inte när det är ens bästa IT-medarbetare som tar sitt pick och pack för att gå vidare i livet. Att ersätta kunnig personal är alltid svårt, i synnerhet när de sitter på en kompetens som inte är helt lätt att få tag på. Därför gäller det att bädda för framgång. Att minimera riskerna och vara uppmärksam på varningssignalerna som tyder på att IT-specialisten vill se om gräset är grönare på andra sidan.

1. Brister i chef och ledarskap

Den vanligaste anledningen till att IT-specialister väljer att söka sig efter nya möjligheter är att chefen eller ledarskapet inom organisationen fallerar. Chefen och ledarskapet har en stor påverkan på välmående och hur personen upplever sin arbetsplats. En dålig chef kan skapa ångest inför att gå till jobbet måndag morgon. Hur jobbar ni med ledarskapet internt? Försök sätta en rutin på hur ni vill att era chefer beter sig och se till att följa upp. Ha gärna en kontaktperson som din medarbetare kan vända sig till ifall samarbetet med chefen inte fungerar.

2. Brist på utvecklingsmöjligheter

En annan anledning till att IT-specialister inte känner sig motiverade att stanna kvar på sin arbetsplats är att de inte utvecklas. Redan på en första intervju kan det vara bra att illustrera vilken typ av framtida karriärmöjligheter som kan finnas internt. Att vilja utvecklas och gå vidare är ett naturligt steg i karriären. Om du visar att det finns möjlighet att avancera internt är chansen större att medarbetaren vänder sig internt först innan den söker sig vidare. Det är alltid kostsamt att skaffa ny personal så om du har möjlighet, försök växa med dina anställda och erbjud dem möjlighet att anpassa sin roll till olika stadium i karriären.

3. Missnöjdhet med arbetsuppgifter

En tredje vanlig anledning till att IT-specialisterna slutar är att de inte är nöjda med sina arbetsuppgifter. Detta kan bero på att rollen inte matchade de förväntningar som personen fick på sin första intervju. Det kan också vara en följd av att personen vill utvecklas in i nya arbetsuppgifter eller har en orimlig arbetsbörda. Flera IT-specialister vittnar om att de får ta på sig arbetsuppgifter som inte ingick i sin rollbeskrivning från första början, för att de är den enda personen som vet hur man gör inom organisationen.

Så undviker du att IT-specialisten slutar:

1. Se till att arbeta proaktivt med cheferna och kvalitetssäkra ledarskapet internt.

2. Fundera på vilka interna karriärmöjligheter ni kan erbjuda.

3. Ny kompetens måste inte alltid rekryteras utifrån. Ibland finns det medarbetare internt som man kan utbilda och utöka sina ansvarsområden.

4. Håll löpande utvärderingssamtal med era anställda för att fånga upp aspekter de tycker fungerar mindre bra. Fråga även hur personen vill utvecklas fram över, var lyhörd och ta tillvara på informationen.

5. Se till att rollbeskrivningen matchar det faktiska jobbet. Lägg inte över arbetsuppgifter som personen egentligen inte borde behöva sköta på grund av praktiska anledningar.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev