Är du nyfiken på att prova på livet som IT-konsult finns det flera olika sätt att göra det på – här går vi igenom de vanligaste anställningsformerna och ersättningsmodellerna. Vi hoppas att det kan vara en hjälp för att hitta vad som passar just dig bäst både nu och på sikt.

Kortfattat kan vi säga att du som konsult kan vara antingen egenföretagare, anställd av ett konsultbolag eller anställd direkt hos ett produktbolag som erbjuder konsulttjänster.Du arbetar i projekt eller som resurs hos en eller flera externa uppdragsgivare. Uppdragen kan vara på heltid eller deltid, tidsbestämda eller löpande. Utgångspunkten är ofta att arbetet utförs på plats hos uppdragsgivaren men även där finns en stor variation, särskilt i och med förflyttningen till att många arbetar i hybridmodeller med en kombination av arbete hemma, hos uppdragsgivaren och hos konsultbolaget. Det blir också allt vanligare att kunna arbeta helt på distans.

I den här artikeln utgår vi från tre olika alternativ:

 • Egenanställd konsult inom IT
 • Anställning hos ett konsultbolag
 • Anställning direkt hos ett produktbolag

Vi lyfter också flera av de olika varianter som finns inom varje alternativ.

Egenanställd konsult inom IT

På den nya arbetsmarknaden blir det allt mer attraktivt att ta kortare eller längre uppdrag som frilansande egenkonsult. Som egenanställd IT-konsult bestämmer du själv vilka uppdrag du tar, i vilken utsträckning och för hur många olika uppdragsgivare. Att vara egenkonsult har tidigare setts som något för mer seniora personer. Den föreställningen börjar luckras upp och allt fler yngre vill och vågar prova. Det finns flera olika sätt att frilansa, eller gigga, på och de ska vi gå igenom här. Vi ska också titta på vilka fördelar och utmaningar det kan innebära att vara egen.

Att frilansa som egenkonsult inom IT passar dig som vill:

 • ha friheten att själv styra över tid, beläggning, typ av uppdrag, uppdragsgivare, uppdragslängd med mera
 • ha större kontroll över dina egna ekonomiska förutsättningar
 • ha fokus på specifika uppgifter eller specifika arbetsuppgifter
 • utvecklas snabbt både kunskapsmässigt och erfarenhetsmässigt
 • uppleva olika företagskulturer och arbetsflöden
 • träffa många nya personer med skilda erfarenheter
 • bygga upp ett eget nätverk
 • hantera dina egna säljdialoger.

Som egenanställd IT-konsult behöver du:

 • själv hitta dina uppdrag, via egna kontakter eller samarbetspartners
 • hantera kringkostnader som utrustning, lokaler, resor med mera
 • själv sköta eller ta hjälp med administration, ekonomi och bokföring
 • se till att du har koll på skatter, sociala avgifter, försäkringar, pensionsavsättning, licenser/programvaror, friskvård, sjukfrånvaro, semester etc.
 • planera för och bekosta din kompetensutveckling
 • ta höjd för och räkna med inkomstbortfall för till exempel ej belagt tid, tid mellan uppdrag, sjukdom, administration, kompetensutveckling m.m.

Du kan eventuellt uppleva att:

 • det ställer krav på dig i planering av din beläggning samt att arbeta med försäljning
 • det är mindre tryggt att gigga/frilansa än att ha en tillsvidareanställning
 • du saknar sociala sammanhang och att vara en del av en större gemenskap och helhet.

Företagsformer

För dig som vill frilansa som egenanställd IT-konsult finns det flera olika företagsformer att välja mellan:

 • Aktiebolag med dig själv som anställd
 • Enskild näringsverksamhet
 • Handelsbolag eller kommanditbolag
 • Egenanställningsföretag

Här kan du läsa mer om att välja företagsform och här kan du läsa mer om att använda egenanställningsföretag. Genom att använda ett egenanställningsföretag behöver du inte ha egen f-skatt och du kan få hjälp med många av de praktiska och juridiska delarna.

Hitta uppdrag som egenanställd IT-konsult

Som egenanställd IT-konsult behöver du själv hitta dina uppdrag. Även det kan du göra på flera olika sätt, och du kan självklart kombinera dem. 

Arbeta med direktkunder

Du kan arbeta med egna direktkunder. Det passar dig som har ett starkt eget nätverk, en tidigare upparbetad kundbas och dig som gärna sköter dina egna säljdialoger. Fördelar kan vara att du skapar personliga relationer och upplever att du kommer närmare och har mer kontroll. Nackdelar kan vara att du behöver driva hela säljdialogen och det kan vara svårt att komma in hos vissa organisationer, till exempel hos de som helst använder konsultbolag eller som är bundna av stora upphandlade ramavtal.

Arbeta med konsultmäklare

Du kan arbeta med en eller flera konsultmäklare som fungerar som mellanhand mellan dig och uppdragsgivaren. I utbyte mot en mindre andel av faktureringen, ca 10-20 % är en vanlig nivå inom IT, sköter konsultmäklaren säljarbete, upphandling, avtal och förhandling. Det passar för dig som vill ha möjligheten att arbeta hos uppdragsgivare som upphandlar IT-konsulter i större avtal och som gärna slipper inkomstbortfall för säljarbete. Det finns många olika typer av konsultmäklare – allt från rena digitala portaler till mäklare som fungerar mer som klassiska konsultbolag med gemenskap för konsulter genom personlig konsultchef, träffar och föreläsningar, tillgång till arbetsplats, nätverk med andra konsulter osv.

Arbeta i nätverk

En form för samarbete som blir vanligare för egenanställda, är att knyta till sig allianser, mer eller mindre formella. Det kan vara allt från branschkollegor som man arbetar nära, och med detta får man en mer “bolags-lik” tillvaro. Direkt så får man summan av allas nätverk som kundportfölj. Detta samarbetet kan även formaliseras som ett “paraply-bolag”, där man mot marknaden arbetar tillsammans med ett gemensamt varumärke, även om de anställda arbetar genom egna bolag.

Anställning hos IT-konsultbolag

Att vara anställd som IT-konsult hos ett konsultbolag kan motsvara vilken annan anställning som helst, med skillnaden att dina arbetsuppgifter består i att fungera som konsult hos externa uppdragsgivare. Men även här finns några olika varianter.

Att ha anställning hos IT-konsultbolag passar dig som vill

 • vara en del av en större gemenskap hos konsultbolaget
 • ha tryggheten och villkoren i en anställning
 • vara med och utveckla både konsultbolaget och dig själv långsiktigt 
 • ha stöd från någon som tror på dig och satsar på din utveckling
 • få stöd säljabetet
 • gärna går ut till uppdragsgivaren som en del av ett team
 • få möjlighet att arbeta hos kunder som upphandlar stora konsultavtal
 • komma in i arbetslivet och få hjälp att bygga erfarenhet
 • utvecklas snabbt både kunskapsmässigt och erfarenhetsmässigt
 • uppleva olika företagskulturer och arbetsflöden
 • få fördelarna av nätverket av andra konsulter inom samma konsultbolag
 • ha förmåner utanför lönen, till exempel friskvård, företagsmassage, tillgång till utrustning.

Det finns en stor bredd av IT-konsultbolag: större bolag och mindre bolag, bemanningsbolag och nischade konsultbolag. Flera konsultbolag är specialiserade på att ta in nyutexaminerade IT-specialister och hjälpa till att bygga erfarenhet. En del kan även stå för den grundläggande utbildningen, med löfte om anställning. Andra erbjuder rörliga ersättningsmodeller med delad risk och delade möjligheter till fler ekonomiska fördelar.

Att tänka på som anställd hos IT-konsultbolag

 • Vilka villkor i en anställning är viktiga för dig? Kollektivavtal, fast lön, rörlig lön, föräldralön, friskvård, mentorskap, gemensamma aktiviteter? Konsultbolagen erbjuder olika lösningar – säkerställ att du hittar en som fungerar för dig.
 • Ditt samarbete med konsultchefen blir viktigt för att trivas och utvecklas. Det är ni som tillsammans lägger en plan för din utveckling och hjälps åt att ta dig dit.

Ersättningsmodeller hos IT-konsultbolag

Även med en anställning i grunden kan ersättningsmodellerna och villkoren se olika ut. Här tittar vi närmare på två vanliga modeller: en med fast ersättningsmodell och en med rörlig.

Anställning med fast ersättningsmodell

Du kan vara provanställd, visstidsanställd eller tillsvidareanställd med fast timlön eller månadslön. Konsultbolaget står för försäkringar, pensionsavsättning, semester, sjuklön, lokaler, utrustning, kompetensutveckling, försäljningsarbete och matchning av uppdrag. Uppdragen kan vara både längre och kortare och på heltid eller deltid. Mellan uppdrag kan du ha en garantilön alternativt arbeta med interna uppgifter. Tid och pott för kompetensutveckling ingår oftast i anställningen. Den här modellen är ofta bra för dig som söker trygga anställningsvillkor eller som är ny och mer oerfaren inom ett område.

Anställning med rörlig ersättningsmodell

Du kan vara provanställd, visstidsanställd eller tillsvidareanställd med rörlig lön. Den stora skillnaden mot en fast ersättningsmodell är att du och din arbetsgivare delar på den ekonomiska risken samtidigt som du kan få fördelarna av en rörlig modell. En vanlig modell inom IT är ett 30/70-upplägg, där konsultbolaget får 30 % av debiterat belopp och du som konsult får 70 % av debiterat belopp. Det här upplägget kan vara attraktivt för dig som är mer erfaren som IT-konsult eller har en nischad kompetens. Det ger möjlighet för dig att påverka, samtidigt som du delar en del av risken. En konsekvens av modellen blir att du behöver räkna med inkomstbortfall för till exempel kompetensutveckling och annan frånvaro som inte kan debiteras kunden. En annan förekommande modell är att t.ex. 70 % är fastlön och 30 % är rörligt baserad på uppdraget.

I dessa rörliga upplägg kan det vara så att vissa delar ingår och vissa delar bekostar du själv med hjälp av din andel av debiteringen. Här blir det viktigt att ta reda på och avtala om vad som gäller för till exempel sociala avgifter, kollektivavtal, pensionsavsättning, skatter, semestersparande, utrustning, arbetsplats, friskvård och försäkringar.

Det finns IT-konsultbolag som tillämpar ersättningsmodeller, där man i större grad har frihet att disponera sin lön och ersättning. Detta kan vara att man väljer hur mycket man önskar att få utbetalas som lön samt hur resterande förmåner fördelas som pension, vidareutveckling etc. 

Anställning som konsult hos produktbolag

Att arbeta i rollen som konsult kan du göra även som fast anställd hos till exempel ett produktbolag. Här får du fördelarna som är kopplade till en anställning och möjlighet att arbeta i en konsulterande roll. Du blir en del av kulturen och teamet och får möjlighet att utvecklas med bolaget på längre sikt. Beroende på typ av bolag kan möjligheterna att utforska en stor bredd av uppgifter, projekt, tekniker och branscher vara mer begränsade än hos ett konsultbolag. En del produktbolag kan erbjuda insteg för nyutexaminerade IT-specialister i form av traineeupplägg, medan andra kräver ett visst antal års erfarenhet och fasta krav på kompetenser. 

Din resa kan se olika ut

Ditt liv som IT-konsult kan se olika ut över tid. Du kan till exempel starta hos ett IT-konsultbolag, prova anställning direkt hos en uppdragsgivare, kliva över som egenanställd konsult eller välja konsultbolag igen men med ett rörligt upplägg. Fler och fler väljer egenanställning tidigare än förut, något som också uppdragsgivarna blivit mer öppna för. Olika lösningar kan passa olika personer och dessutom kan dina preferenser förändras över tid och beroende på hur din livssituation ser ut. Vad passar dig bäst just nu, och på sikt?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Heidi Tangnäs

Head of Business development & growth

Heidi har gedigen erfarenhet från kompetensförsörjning inom IT, både rekrytering samt konsulter. Hon har även själv erfarenhet som IT-konsult från flera uppdrag. Det intressanta med att arbeta med kompetensförsörjning är matchningen mellan en konsult eller kandidat som söker sitt nästa drömuppdrag eller anställning, och kunder som behöver affärskritisk kompetens. Just mötet mellan dessa samt vad som krävs för att göra den perfekta matchningen är något Heidi alltid strävar efter. Heidi brinner för mångfald och en inkluderande IT-miljö, alltifrån att arbeta aktivt för att fler tjejer väljer IT/Tech, till att arbeta mot åldersdiskriminering eller möjligheter för kandidater som inte är svensktalande att få möjlighet på vår uppdrags- och arbetsmarknad.