För ungefär två år sedan gjorde Demando en jämförelse mellan mäns och kvinnors löneanspråk utifrån vilken typ av jobb man sökte i Tech branschen. Det vi kunde se då var att kvinnor hade lägre anspråk än män när de sökte till samma typ av jobb. Men hur ser det ut om vi istället tittar på löneanspråk bland män och kvinnor i tekniknära roller, d v s utvecklare, testare och systemarkitekter utifrån hur många års erfarenhet man har?

Demando är Sveriges största jobbmarknadsplats inom techrekrytering. Följande siffror är hämtade från Demando databas som innehåller 12 000 kandidater och 900 företag inom tech. Unikt med Demando är man som kandidat anger sitt löneanspråk redan innan man får kontakt med arbetsgivare. Det bidrar till att löneanspråken är angivna utifrån kandidatens egen bedömning av önskad lön, d v s utan påverkan av omständigheterna när anspråket lämnas t ex intervjusituationen eller av vilken arbetsgivare man är i kontakt med. Därför är det ett bra mått på självuppskattat ekonomiskt värde av den kompetens man bedömer sig ha.  För att få en bredare förståelse för löneanspråken har vi valt att titta på grupperna med de högsta, lägsta och genomsnittliga löneanspråken inom olika kategorier av erfarenhet.

Inledningsvis kan konstateras att kvinnor generellt begär mindre i lön än män. Genomsnittliga anspråket är 37 000 kr för kvinnor och 44 000 kr för män. Minst skillnad mellan mäns och kvinnor genomsnittliga löneanspråk hittar vi bland de med 0-2 års erfarenhet där kvinnor begär 33 000 kr och männen 35 000 kr. Största skillnaden i genomsnittligt löneanspråk hittar vi mellan män och kvinnor med över 15 års erfarenhet, där kvinnor har 48 000 kr och män 55 000 kr

Om vi istället vänder blicken mot de med högsta löneanspråk i respektive erfarenhetskategori så framträder följande bild. Generellt ligger männens högsta löneanspråk högre än kvinnornas högsta löneanspråk oavsett vilken erfarenhetsnivå de befinner sig, men det finns faktiskt ett undantag från detta, män och kvinnor med 2–4 års erfarenhet har samma nivå när det gäller högsta löneanspråk nämligen 50 000 kr. Störst skillnad bland män och kvinnor med de högsta löneanspråken hittar vi bland de mest erfarna alltså de med över 15 års erfarenhet. Där begär kvinnorna 55 000 kr och männen 67 500 kr.

När vi tittar på de lägsta löneanspråken utifrån erfarenhet så framträder en lite annorlunda bild mot det vi nämnt tidigare. Här hittar vi ett fall där kvinnor faktiskt ligger högre än männen. Det gäller gruppen med lägst löneanspråk och 2–4 års erfarenhet, där begär kvinnor 32 000 kr och männen 31 000 kr. Med stigande erfarenhet går dock männen om kvinnorna igen, för tittar vi på de med 4-7 års erfarenhet så är skillnaden mellan 32 900 kr för kvinnor och 37 000 kr för männen.

En annan iakttagelse är att kvinnors löneanspråk är mer homogena än männens, d v s det skiljer mindre mellan högsta och lägsta löneanspråken det gäller för gruppen.

Avslutningsvis ska dock sägas att vi är försiktiga med att dra slutsatsen att skillnaderna uteslutande beror av kön. Det finns många andra faktorer, än kön och erfarenhetsår, som vi inte har med i analysen som också kan förklara skillnaderna. Fakta är dock att kvinnor har lägre löneanspråk än män i med motsvarande antal års erfarenhet, samt mer homogena löneanspråk.

Känner ni igen er? Vad drar ni får slutsatser?

Demando har släppt en rapport med fler intressanta insikter. Ta del av hela rapporten här. 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ida Åkvist

Jag arbetar som marknadskoordinator här på Wise IT. På ett kreativt och innovativt sätt skapar jag, tillsammans med mina kollegor, awareness kring hur vi tillsammans kan bygga framtidens IT organisationer. På fritiden älskar jag att laga mat till familj och vänner.