Richard Simmons arbetar som avdelningschef för IT Beslutsstöd på Folksam och ansvarar för de team som möjliggör den datadrivna insikten. Folksam, tillsammans med andra bolag inom försäkringsbranschen, har påbörjat en stor förändringsresa – där IT är en nyckelfunktion för att göra Folksam till en helt datadriven verksamhet.  

Richard Simmons kom till Folksam för ett år sedan. En av de saker som lockade Richard var att han delade Folksams målbild – en känsla som också har förstärkts ännu mer med tiden. Här finns till exempel en vilja att driva den tekniska aspekten av affärsutveckling och en vilja att förändra hur man ser på medarbetarskap, agila arbetssätt och team. Richard tror på att byta fokus från en toppstyrd organisation till att istället lita på att medarbetarna kan så mycket mer än vad chefen eller ledningen kan.

”Vi måste våga lita på att våra medarbetare gör rätt saker.”

Förändring på Folksam och i försäkringsbranschen

Folksams affär är helt digital och kärnkompetensen som försäkringsbolag handlar om att beräkna risk. Folksam har en ny informationsstrategi att bli helt datadriven. Detta gjorde att Richards första uppdrag blev att ta fram en ny datastrategi som fokuserar på hur de ska kunna möjliggöra informationsstrategin, som i sin tur handlar om vad affären vill göra.

”Att förstå betydelsen av data och vad vi skulle kunna göra med den data vi har är avgörande. Vi tror det finns så mycket mer potential om den data vi samlar blir mer pålitlig.” 

Det är inte bara Folksam utan hela försäkringsbranschen som genomgår en förändring. Många som tänker på försäkringar ser det som enbart något stort man skaffar under en längre period. Inom området trygghetsförsäkringar är Folksam en av de största i Sverige – men man vill bli ännu bättre på det. Richard ser att nyckeln finns i data.

”Om vi inte har informationen vi så fungerar det inte. Om vi inte har strukturer som gör att vi kan nyttja teknik på ett bra sätt så fungerar det inte. Om vi inte har människor och kompetens som kan jobba inom de strukturerna så fungerar det inte.”

Med Folksams nya fokus kom beslutet om att både organisera om men också satsa på rekrytering inom diverse områden – inte minst inom IT, AI och machine learning.

Lästips: Vad krävs för att rekrytera utvecklare?

När mängden data ökar – så behöver vi automatiserade lösningar

När volymen av data ökar behövs automatisering och AI/machine learning-lösningar för att bättre kunna hantera och analysera den data som kommer in. Richard vill hjälpa Folksams analytiker att bli snabbare, bättre och säkrare i hur de ska göra sina beräkningsmodeller. Om volymen av data ökar och analytikerna inte har verktygen för att lyckas beräkna data så kommer de att missa att se möjligheter till nya produkter för trygghetslösningar och förebyggande åtgärder.

”När vi börjar arbeta mer automatiserat behöver vi inte längre göra lika stora antaganden i våra analyser.”

När data kommer in behöver vi bli bättre på att prioritera hur vi ska modellera data.

Vilken kompetens behövs för att driva förändringen?

När Richard kom in var han ansvarig för ett team: IT Beslutsstöd. Ganska snabbt beslutades det om att utveckla teamet till fyra: Informationslogistik, Datakvalitet/Masterdata, Data Lake & Analytics samt Data Warehouse & Reporting. Istället för att enbart vara duktiga behövde de nu uppnå perfektion och specialisering.

”Vi behöver tänka nytt. Vi kan inte bara suga in data i vårt egna ekosystem – utan vi behöver även börja tänka på hur vi kan koppla upp oss till andra källor. Vi kan då titta på om den datan är intressant i samarbete med den data vi själva samlat in.”

IT Beslutsstöds nya team kommer till en majoritet att bestå av nya medarbetare – och det var här som samarbetet med Dev Search kom in. Fokus under rekryteringen har inte enbart legat på kompetens och erfarenhet, utan Richards motto har varit ”Hire for attitude – train for skills”. Detta eftersom IT-enheten har satt kulturen och värderingarna i centrum.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ida Åkvist

Jag arbetar som marknadskoordinator här på Wise IT. På ett kreativt och innovativt sätt skapar jag, tillsammans med mina kollegor, awareness kring hur vi tillsammans kan bygga framtidens IT organisationer. På fritiden älskar jag att laga mat till familj och vänner.