Utveckling och omväxling lyfts ofta som synonymt med att ha en konsultroll. Efterfrågan på kompetens inom IT är stort och uppdragsgivarna fyller ofta sina IT-funktioner med en kombination av anställda och konsulter. Anledningarna att välja en konsult kan vara att ta in expertkunskap inom ett specifikt område, att behovet är kortsiktigt eller att man önskar en flexibel bemanning. Vilka är då fördelarna för den som väljer att arbeta som IT-konsult? Oavsett om du har anställning hos ett konsultföretag eller frilansar som egenanställd IT-konsult.

Omväxling som ger värdefull erfarenhet

Som IT-konsult får du möjlighet att på kortare tid än som anställd uppleva olika företagskulturer, tekniker och arbetsflöden. Det är berikande både på ett personligt plan och på pappret. När du går från uppdrag till uppdrag bygger du hela tiden på din erfarenhet, oftast i en snabbare takt än om du vore tillsvidareanställd på ett och samma ställe, och du kan ta med dig allt större värden till dina uppdragsgivare. Det gäller oavsett om dina uppdrag är kortare eller längre och oavsett om du kommer in för att hjälpa med ett specifikt problem eller stötta upp som extra resurs. Du kommer att möta organisationer som ligger i framkant och du kommer att möta organisationer som behöver hjälp att ta steg framåt.

Utveckling som ger ett ständigt lärande

I konsultrollen som sådan ligger ett inslag av kontinuerligt lärande. Det behöver inte betyda motsatsen för en person som inte är konsult, men i konsultrollen blir det både en drivkraft ur konsultens perspektiv och ur uppdragsgivarens perspektiv. I det nya arbetslivet med digitalisering och ständigt förändrade kompetenskrav fungerar det inte längre med en grundutbildning tidigt i livet och enstaka kompetensutvecklande kurser senare. Både medarbetare och arbetsgivare behöver förhålla sig till ett livslångt lärande, genom att ta till sig nya metoder, processer och innovationer i en föränderlig värld. För dig som konsult kommer det till stor utsträckning som en del i rollen.

Nätverk som skapar möjligheter

I rollen som IT-konsult får du möjlighet att träffa många olika personer med skilda erfarenheter. Det kan vara experter inom ditt eget område, personer inom olika verksamhetsfunktioner som du får möjlighet att samarbeta med och konsultförmedlare som stöttar dig på vägen. Det här gör att du bygger upp ett stort personligt nätverk, och det skapar givetvis en mängd olika möjligheter. I ditt nätverk kan det finnas IT-specialister som kompletterar din egen kompetens och som du kan bolla utmaningar och lösningar med. Det kan också finnas verksamhetsansvariga som ger dig ett bredare perspektiv på frågor och som senare kan rekommendera dig. Du kommer förmodligen också att möta konsultförmedlare som kan hjälpa dig till nya uppdrag. Ditt nätverk kommer att byggas över tid och kan bli enormt värdefullt i din fortsatta karriär.

Fördelar kopplade till anställningsform

Fördelarna här ovanför gäller både för dig som väljer att arbeta som egenanställd IT-konsult och för dig som väljer en anställning hos ett IT-konsultföretag. Genom ditt yrkesliv kan du växla mellan dessa upplägg under olika tider i livet, eller välja det upplägg som du själv trivs bäst med. Som egenanställd kan du uppleva större frihet över din tid, beläggning och typ av uppdrag. Som anställd hos konsultbolag kan du uppleva en större känsla av trygghet med anställningsvillkor, sammanhang och kultur, och få mer stöd i säljdialoger.

Vill du veta mer? Hör gärna av dig!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev