Det snackas mycket om agila arbetssätt men vad är ett agilt arbetssätt och går förhållningssättet/metoden verkligen att applicera på alla team och arbetsgrupper – exempelvis servicedesken?

Ordet agilt kommer från det engelska ordet ”agile” och betyder lättrörlig. I en tid där digitalisering är en nödvändighet så är lättrörlighet och förändringsbenägenhet ett måste för att ”hänga med i svängarna”. Även servicedesken behöver uppdatera sina sätt att arbeta. Att arbeta agilt innebär att fokusera på kundnyttan och tillfredställelse – vilket är exakt det en servicedesk fokuserar på.

Att arbeta agilt handlar om att vara villig till (och intresserad av) att förbättra processer och produkter som leder till kundnytta. Att ha fokus på och jobba nära kunden.  Låter inte det som något för en servicedesk? För visst vill vi som företag hitta snabbare sätt att produktutveckla, komma närmare kunden och få till ett mindset där det är bättre att försöka och misslyckas än att inte försöka alls?

"Från”/>

Hur börjar vi arbeta agilt?

  1. För att en organisation ska kunna arbeta agilt måste ledningen och ledarskapet vara redo att lämna över ansvar, släppa sitt kontrollbehov och bli mer involverande. Ansvaret ska ligga hos teamen och medarbetarna för att det ska bli enkelt att anpassa och snabbt ställa om för att skapa kundnytta eller användarnytta.
  2. För att kunna utveckla en produkt eller en tjänst som i supportdesken så behöver vi göra det tillsammans med kunderna. Har du skapat tydliga och bra kanaler för feedback? Och då menar jag inte bara feedback som ”bra jobbat”. Jag menar konkret feedback som får er att förstå vad ni gör bra, vad ni behöver utveckla och vad ni kan göra för att underlätta och förbättra kring kundupplevelsen. Det är också viktigt att ge feedback tillbaka. Ställ följdfrågor!
  3. Att arbeta agilt innebär inte att släppa kontrollen helt – snarare tvärt om. Det handlar om att ha tydlig struktur så att alla förstår vad som ska göras och hur. Vi måste ha tydliga KPI:er och följa upp hur det faktiskt går. Se användartester som ett sätt att utveckla och förbättra istället för att kontrollera och döma ut. Låt medarbetarna förstå och se KPI:erna – hela tiden. Det är en förutsättning för att det agila arbetet ska fungera. Involvera medarbetarna och få dem att förstå värdet av det arbetet dem gör.
  4. Se till att ha tydliga mål – och kontinuerliga uppföljningar för att checka av hur det går och vad som ska prioritera för att snabbt kunna utveckla produkten.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Magnus Cohlin

Magnus arbetar som Affärsområdeschef för Konsult här på Wise IT. Med sitt nytänk, nyfikenhet och intresse för människor utvecklar Magnus tillsammans med sitt team konsultaffären.