Det ”moderna” sättet att arbeta har namnet gig-ekonomi. Vad innebär det? Jo – istället för fast anställning på ett bolag så arbetar allt fler som partnerkonsulter och egna företagare. Visste du att ca. 20 procent av dagens arbetsstyrka består av konsulter och tillfälliga ”gig”? Jag undrar hur detta kommer påverka dig, mig och våra framtida arbetsplatser…

Varje år gör vi en undersökning där svenska IT-chefer svarar på frågor kring hur dem ser på framtiden. Årets resultat visade att våra IT-chefer ser att rekrytering kommer öka i jämförelse med att ta in konsulter. Personligen tror jag att deras reflektion har att göra med att svenska ekonomin går bra och vid bra ekonomi rekryterar vi in fler. Frågan är om våra IT-chefer reflekterat över trenden med gig-ekonomi och hur framtidens arbetsplatser kommer behöva ändras för att möta kandidaternas behov.

Fler jobb = fler konsulter?

Digitaliseringen pushar våra organisationer till att börja arbeta med trender som AI, automatisering med mera. Problemet är att det inte finns några kandidater inom dessa områden, eller ja i alla fall begränsat. De få IT-specialisterna som finns på marknaden vill ha stressfria jobb framför hög lön. De vill också ha friare arbetstider. Med tanke på bristen på IT-specialister så måste vi som företag kunna möta kraven de ställer.

Kombinationen av att allt fler blir konsulter samt att bristen på personal är stor inom IT gör att de som är konsulter kan ställa höga krav på vad de vill ha ut av samarbetet, företaget och arbetsuppgifter.

"Från”/>

Gigtrenden pekar på fler konsulter. Vi behöver kunna anpassa oss.

Många organisationer blir allt mer konsult-tunga – men frågan är hur bra vi är på att anpassa företagskulturen efter konsulterna. Av personliga erfarenheter så vet att jag många organisationer inte låter konsulter vara med på interna möten och inte låter konsulter följa med på aktiviteter man gör med sina medarbetare. Är det smart?

Jag tror vi behöver tänka om gällande samarbetet med konsult och gig-anställda. Vi behöver bli mer inkluderande. Om vi inte gör det så kommer vi tappa bra anställda, konsulter och kandidater till företag som kommit längre i sitt arbete med att inkludera gig- och konsultanställda.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Eleonor Andersson

Team Manager - Wise IT Inhouse

Eleonor har jobbat med search och uppsökande rekrytering inom IT sedan 2012. Med god förståelse för kundens organisation och människors drivkrafter, i kombination med ett strukturerat arbetssätt och stenkoll på Stockholms kandidatmarknad inom IT, hjälper hon företag med att finna rätt personer till nyckelpositioner!